Българската академия на науките отдава под наем в сграда на БАН
град Пловдив– ул. Филип Македонски №29  

– помещение № 203 с площ от 20 кв. м на втори етаж в сградата, подходящо за офис, при начална месечна наемна цена от 3,00 евро/кв.м.
– помещение № 200 с площ от 22 кв. м на втори етаж в сградата, подходящо за офис, при начална месечна наемна цена от 3,00 евро/кв.м.

Обявените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 0886 613 538 и 032/64 28 66;
Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН в гр. Пловдив, ул. „Ф. Македонски“ №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявление 18.02.2022 г.