Българската академия на науките отдава под наем
град София – ул. Акад. Георги Бончев, Научен комплекс -1  на БАН (4-ти км),
в сграда бивша Отоплителна централа (ОЦ)

Помещение с площ от 140 кв. м, подходящо за складова и производствена дейност, на първи етаж, при начална месечна наемна цена от 2,00 евро/кв.м. Обявената цена е без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308
Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявление 28.03.2022 г.