Българската академия на науките отдава под наем
в град Пловдив – ул. Филип Македонски №29,
сграда на Академията

площ от 0,50 кв.м за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за продажба на топли напитки, във фоайето на първия етаж в сградата, при начална месечна наемна цена от 30 лева.
Посочената цена е без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 23.09.2022 г.