Българската академия на науките отдава под наем в град Пловдив –
ул. “Филип Македонски” №29, сграда на Академията

Помещение № 4, с площ от 65 кв.м, в сутерена на сградата, подходщо за поизводствена и складова дейност, при начална месечна наемна цена от 2,5 евро за кв.м или обща наемна цена от 162,6 евро (месечно).
Посочените цени са без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;
Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. „Филип Македонски“ №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.
Краен срок за подаване на заявления до 21.12.2022 г.