Българската академия на науките отдава под наем
ламаринен склад град София – ул. Акад. Г. Бончев № 2

помещение с площ от 60 кв.м, при начална месечна наемна цена 3,00 евро/кв.м и прилежаща площ от 95 кв.м. при начална месечна наемна цена 1,50 евро/кв.м или обща цена от 322,50 евро (месечно);
Посочените цени са без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403;
Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.
Краен срок за подаване на заявления до 12.05.2023 г.