Списък на кандидатите, допуснати до участие в Конкурса – 2024 г. за избор на нови академици и член-кореспонденти на БАН
14.06.2024
Изложба „Повелителите на солта: Провадия-Солницата 5600 – 4350 г. пр. Хр.“
12.06.2024
Иновативни разработки с широко приложение представиха учени на форума „Наука за бизнес“
11.06.2024
Изложба разказва историята и постиженията на кораба „Академик“
04.06.2024
БАН стартира втори етап от Програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН
30.05.2024

БАН стартира втори етап от Програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН

четвъртък, 30 май 2024 |Коментарите са изключени за БАН стартира втори етап от Програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН

Генерална асамблея на асоциацията „Европейски културен маршрут за св. Кирил и Методий“

понеделник, 27 май 2024 |Коментарите са изключени за Генерална асамблея на асоциацията „Европейски културен маршрут за св. Кирил и Методий“

За сговарянето на езиците между литература и наука пред лицето на разпадащия се свят

четвъртък, 23 май 2024 |Коментарите са изключени за За сговарянето на езиците между литература и наука пред лицето на разпадащия се свят

Обяви и конкурси

Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

петък, 7 юни 2024 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика обявява четири конкурса за „доцент“

вторник, 4 юни 2024 |Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика обявява четири конкурса за „доцент“

Международни новини

Международни новини

Ново изявление на ALLEA подчертава предизвикателствата свързани с интелектуалната собственост при разработването на култури, използващи нови геномни технологии в ЕС и препоръчва възможни решения

понеделник, 12 февруари 2024 |Коментарите са изключени за Ново изявление на ALLEA подчертава предизвикателствата свързани с интелектуалната собственост при разработването на култури, използващи нови геномни технологии в ЕС и препоръчва възможни решения

ПРИЗНАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ

понеделник, 11 декември 2023 |Коментарите са изключени за ПРИЗНАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ

Изявление на ALLEA относно ограничаване на хищническите практики при научното публикуване със свободен достъп

четвъртък, 16 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Изявление на ALLEA относно ограничаване на хищническите практики при научното публикуване със свободен достъп

Потребителите не трябва да са единствените, които отговарят за прехода към устойчиво потребление на храни, съветват академиите Европейската комисия

сряда, 28 юни 2023 |Коментарите са изключени за Потребителите не трябва да са единствените, които отговарят за прехода към устойчиво потребление на храни, съветват академиите Европейската комисия

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.