Академик Ячко Иванов е един от доайените в българската наука, високо ценен и авторитетен български учен-реолог с международно признание. Научните му интереси и постижения са в областта на реологията и микрореологията на висококонцентрирани и структурирани дисперсни системи; на прилагането и развитието на математическите методи на експеримента и имитационното моделиране; на създаването на нови композитни материали на силикатна и полимерна основа, както и на изучаването и оптимизацията на техните свойства.

Той е сред основателите на Централната лаборатория по физико – химична механика на БАН, на която е бил заместник-директор и директор.

Акад. Ячко Иванов е бил научен секретар на БАН, професор и гост-професор в различни университети в България и чужбина. Член е на Американското, Британското, Френското, Европейското дружество по реология, на Нюйоркската академия на науките, на IPPS и IEA.

Избран е за академик на БАН през 2003 г.

Акад. Иванов е почетен главен редактор на „Списание на БАН“.

РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ПОЖЕЛАВА НА АКАД. ЯЧКО ИВАНОВ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ И ТВОРЧЕСКО ДЪЛГОЛЕТИЕ!