Получаване на органо-минерални подобрители за почви

Перспективно решение на проблема с изчерпване на качествените суровини за получаването на фосфорни торове е ориентиране към преработване на нискокачествени суровини и прилагането на нови методи за тяхното модифициране.

В България и Естония има находища на природни фосфати с ниско съдържание на Р2О5 и с примеси от кварц, калцит и др. Считани досега за неефективни, те са възможност да бъдат използвани като суровини източници за торови компоненти и подобрители за почви.

Още проекти:

Период:

Цел:
Преработване на нискокачествени суровини и прилагането на нови методи за тяхното модифициране с цел да бъдат използвани като суровини източници за торови компоненти и подобрители за почви.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов“

Ел. поща за контакт:
vilmapetkova@gmail.com

Лице за контакт:
Вилма Петкова, ръководител на проекта