Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори

Проект ДКОСТ 01/10 – Национално съфинансиране от ФНИ-МОН за участие в КОСТ Акция FA1403 на тема „Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори“ (“Interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives and determinants involved (POSITIVe, 12.2014-12.2018).

Растителните храни са богат източник на широка гама от биологично активни съединения, които влияят благоприятно върху здравето ни, подобряват работа на храносмилателната, имунната, половата системи на организма и намаляват риска от сърдечносъдови заболявания. Доста голямата вариативност на реакцията на отделните индивиди към биологично активните вещества в растителната храна обаче прикрива реалното й въздействие върху здравословното състояние, пречи за изясняване позитивната роля на биологично активните вещества за широки групи потенциални консуматори в съответствие с биологичната им индивидуалност, ограничава яснотата на разбирането ни за въздействието на биологично активните субстанции.

Акция 1403 „POSITIVe“ е насочена към сравнително изследване на физиологичните реакции на различни индивиди към биологично активните вещества от растителен произход, в това число издирване на подходящи маркери за индивидуалните особености на тези реакции на клетъчно и молекулно равнища.

Получените резултати ще станат основа за разработка на ново поколение препоръки за хранене към различни групи от населението, и ще стимулират конкурентоспособността на европейската хранително-вкусовата промишленост чрез идеи за създаване на нови функционално-персонализирани храни.

Известно е, че рисковите фактори за сърдечносъдовите болести, като захарен диабет тип 2, метаболитния синдром и затлъстяването, са водещи причини и за нарушаване на репродуктивната функция. От 8 години ИБИР-БАН работи върху използване на нехормонални биологично активни вещества (водорасли и растителни екстракти) за подобряване репродуктивния потенциал на селскостопанските животни.

Участието в Акция 1403 „POSITIVe“ чрез трансфер на знания открива нови перспективи за изследователската работа с тази проблематика. Получените резултати ще бъдат положени в основа за разработка на биотехнология за повишаване на репродуктивния потенциал на животните чрез адекватна хранителна стратегия с елемент добавки от нехормонални биологично активни вещества. Ще се разработват индивидуални препоръки за подхранване на домашни любимци с биологично активни субстанции за профилактика на сърдечносъдови и други заболявания.

Тематика отговаря изцяло на приоритета на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за 2014-2020 – „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, в която е отбелязано, че България има огромен неизползван потенциал за производство на хранителни и нехранителни биопродукти, в това число такива с лечебни и козметични свойства. Това прави актуални изследванията на българския екип в рамката на КОСТ Акция FA1403.

Научните резултати бяха представени с постери на конференция и уъркшоп на КОСТ Акция FA1403.

Още проекти:

Период: 2014 - 2018

Цел:
Сравнително изследване на физиологичните реакции на различни индивиди към биологично активните вещества от растителен произход, в това число издирване на подходящи маркери за индивидуалните особености на тези реакции на клетъчно и молекулно равнища.

Финансиране:
COST със съфинансиране от Фонд “Научни изследвания” – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов”

Уебсайт:
https://www6.inra.fr/cost-positive/Organisation

Ел. поща за контакт:
kistanova@gmail.com

Лице за контакт:
Елена Кистанова, ръководител на проекта