Приложимост на биоелектричната активност на сърцето за персонална верификация/идентификация

В рамките на проекта се изследва приложимостта на електрокардиографски (ЕКГ) сигнали и векторкардиографски (ВКГ) бримки в биометрични системи за проверка (верификация) или установяване (идентификация) на самоличността на неизвестен индивид.

Прилагат се както морфологични параметри измерени със сертифицирана медицинска апаратура, така и нови подходи базирани на оценка на съвпадението между персонализирани шаблони на камерните комплекси и анализ на ВКГ бримки.

В резултат от изследванията се очаква определяне на оптимален набор от параметри и ЕКГ отвеждания за целите на персонална верификация/идентификация, както и създаване на биометрични модели, базирани на анализ на едно отвеждане, периферни, прекордиални и стандартните 12 ЕКГ отвеждания.

Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Определяне на оптимален набор от параметри и ЕКГ отвеждания за целите на персонална верификация/идентификация.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Ел. поща за контакт:
irena@biomed.bas.bg

Лице за контакт:
Ирена Жекова, ръководител на проекта