Изследователска инфраструктура за определяне на аерозоли, облаци и следи от газове – ACTRIS-2

Проектът е финансиран по програма Н2020 на ЕС, 2020-EU.1.4.1.2. – Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest , 2015-2019. Институтът по електроника е партньор от България. Проектът е с идентификатор №654109: Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure.

Основните цели на проект ACTRIS-2 са насочени към по-нататъшно интегриране на съвременни европейски наземни станции, оборудвани с усъвършенствани измервателни уреди за сондиране на атмосферните аерозоли, облаци и кратко-съществуващи газови фракции, продължавайки постигнатите резултати в рамките на проект ACTRIS (2011-2015, финансиран по РП7).

Крайната цел е създаването на уникална потребителски-ориентирана европейска научно-изследователска инфраструктура.

Подобни проекти:

Период: 2015 - 2019

Цел:
Създаването на потребителски-ориентирана европейска научно-изследователска инфраструктура

Финансиране:
Програма на ЕС Horizon 2020

Партньор от България:
Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“

Уебсайт:
http://actris2.nilu.no/

Ел. поща за контакт:
dvstoyan@ie.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 5867

Лице за контакт:
Димитър Стоянов, ръководител на проекта