Устройство за широкомащабно обеззаразяване чрез мъгли – COUNTERFOG

Целта на проекта е да се разработи система COUNTERFOG за бързо неутрализиране на различни видове диспергирани агенти чрез мъгла от разтвор, съдържащ всякакъв вид неутрализиращи компоненти. Тя ще се използва като постоянна инсталация в обществени сгради и като преносима система за противодействие на химично, биологично, радиологично и ядрено нападение в ранните му етапи.

Системата е екологосъобразна и електрически съвместима.

Още проекти:

Период: 2012-2016

Цел:
Да се разработи система COUNTERFOG за бързо неутрализиране на различни видове диспергирани агенти чрез мъгла от разтвор, съдържащ всякакъв вид неутрализиращи компоненти.

Финансиране:
7 РП на ЕС

Участник от страна на БАН:
Институт по физика на твърдото тяло

Уебсайт:
http://counterfog.eu/

Ел. поща за контакт:
ogi@phis.bas.bg

Лице за контакт:
Огнян Иванов, ръководител на проекта