Извори за кирило-методиевската традиция

Извори за кирило-методиевската традиция е дългосрочен проект на КМНЦ, посветен на издирване, изследване и публикуване на изворите за живота и делото на Кирил и Методий и техните следовници, като и на отгласите им в модерната и постмодерната епоха. Работи се със славянски, гръцки, латински и романо-германски източници – документални и литературни, а резултатите се публикуват в поредицата “Кирило-Методиевски студии”, серия “Извори”, както и в авторитетни чуждестранни издания.

Още проекти:

Период:


Цел:
Издирване, изследване и публикуване на изворите за живота и делото на Кирил и Методий и техните последователи.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Кирило-Методиевски научен център

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: