Откъде сме дошли, кои сме и накъде отиваме?

Еволюцията на хоминидите (семейството на съвременния човек) във времето и в географското пространство е тема на новата книга на акад. Тодор Николов и д-р Дочо Дочев. „Импресии от еволюцията: трудният път на хоминидите“ е подготвена и издадена от издателство „Захарий Стоянов“.

Въз основа на анализ на изключително богат фосилен  материал и множеството публикации е проследено развитието на родословието на човека, което стартира от Африка и постепенно се разгръща във времето и пространството, обогатявайки се с нови еволюционни разклонения, които се разселват по всички континенти. В това дълго и трудно пътешествие нашите прадеди са преодолели истински планини от трудности. Преминаването от доисторическото стадо към първобитното общество, т.е. обединяването на древните ни прадеди в социална група, е било качествен скок в развитието на човека в сравнение с всички останали животни. Но човекът е от разреда на приматите и има поразително много общи черти с маймуните; той е бозайник и носи всички характерни белези на бозайниците; той е гръбначно животно и се родее с рибите, земноводните, влечугите и птиците. Всички хора носим в кръвта си следи от древния океан.