Три жени – учени от Института по математика и информатика на Българска академия на науките спечелиха стипендии по програма на Института по математически науки на Америка към Университета в Маями.

Международния център по математически науки (МЦМН), съвместно с Института по математически науки на Америка, отличиха доц. Елица Христова, доц. Красимира Иванова и доц. Стела Банчева-Железова. Наградите бяха обявени на официална церемония от директора на стипендиантската програма проф. Мина Тайшер.

Елица Христова е доцент в секция “Алгебра и логика” на Института по математика и информатика на БАН (ИМИ-БАН). Защитава докторската си степен в Jacobs University Bremen, Германия през 2013 г. Красимира Иванова е доцент в секция “Софтуерни технологии и информационни системи” на ИМИ, БАН. Ръководител на секцията и научен секретар на института. Докторската си степен от Hasselt University, Белгия защитава през 2011 г. Стела Банчева-Железова е доцент в секция “Математически основи на информатиката” на ИМИ, БАН. Защитава докторат в института през 2010 г.

Стипендиите включват десетдневно посещение в Института по математически науки на Америка към Университета в Маями, както и участие по избор в някое от инициативите на центъра.

Директорът на Института по математически науки на Америка към Университета в Маями проф. Стивън Кантрел и директорът на института „Еми Ньотер“ в Израел проф. Мина Тайшер изнесоха лекции на 30 юни в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН.  В лекцията „A Journey from Math to Biology and Back Again … and Again“ проф. Кантрел говори за взаимодействието между математиката и биологията, а проф. Тайшер акцентира върху връзката на математиката с красотата  — „The mathematics of beauty“. 

Световноизвестните математици бяха на официално посещение в Международния център по математически науки към Института по математика и информатика на БАН. Основна цел на посещението беше обсъждането на нови проекти и задълбочаване на сътрудничеството.