София, 20-22 октомври 2021 г.

Седемнадесета международна научна конференция „Space-Ecology-Safety SES 2021“, посветена на 60-та годишнина от първия полет на човек в Космоса и 40-та годишнина на научната програма за спътниците „България 1300“, се проведе в Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ-БАН).

Почетен председател на Организационния комитет на конференцията е председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и председател е чл.-кор. проф. Петър Гецов. В Научно-програмния комитет има представители и на Русия, Франция, Гърция, Чехия, Италия, Англия, Нидерландия, Египет и Полша. Конференцията се провежда и с подкрепата на Фонд “Научни изследвания“.

Държавният глава Румен Радев приветства организаторите, участниците и гостите на форума. Значимостта на конференцията бе подчертана още в приветствията на министъра на икономиката Даниела Везиева, зам.-министъра на образованието и науката чл.-кор. проф. Константин Хаджииванов, зам.-председателя на БАН чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров и приветствия от университети, институти на БАН и Селскостопанска академия, агенции и други.

В рамките на пленарната сесия бяха представени 3 доклада от чуждестранни учени и смесени колективи, а в петте сесии

  • Космическа физика
  • Аерокосмическа техника и биотехнологии
  • Дистанционни изследвания и ГИС
  • Екология и мениджмънт на риска
  • Космическо материалознание и нанотехнологии

бяха представени общо 52 доклада от 100 учени, докторанти и специализанти, включително и 20 чуждестранни участника от 7 страни. Всички изнесени доклади ще се отпечатат в Сборник  от конференцията „SES 2021“.

За повече информация, посетете сайта на конференцията: http://space.bas.bg/SES/index.html