Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 30.12.2021 г. почина член-кореспондент Филип Иванов Филипов

Чл.-кор. Филип Филипов е роден на 09 октомври 1942 г. в Ямбол. Завършва Техническия университет в Илменау, Германия по специалност „Физика и механика на електронните елементи“, където защитава и дисертация за доктор на тема „Полеви транзистори“.  Дисертацията му за доктор на науките е на тема „Проблеми на хибридната миниатюризация на електронни схеми и възли“. Научните звания доцент и професор са му присъдени през 1974 и 1991 година. През 2008 година е избран за член-кореспондент на БАН. Той е член-кореспондент и на австрийската Академия на науките. Чл.-кор. Филипов е водещ специалист у нас и с широка международна известност в областта на полупроводниковите и хибридни технологии. Основните му научни приноси са в областта на МОС-интегриран Шотки полеви транзистор на базата на силиций, хибридната микроелектроника, миниатюризацията на електронното производство чрез интеграция на електронни елементи върху един носител. Характерно за неговия изследователски стил е прякото прилагане на научните достижения в реални крайни изделия, което той реализира като ръководител на проблемна лаборатория по „Полупроводникови и хибридни технологии“ и на малкото предприятие „Производство на микроелектронни елементи“. Повече от 35 години чл.-кор. Филипов преподаваше в Техническия университет – София, където създаде и бе дългогодишен ръководител на Катедра „Конструиране, технология и производство на полупроводникови и микроелектронни елементи“. Имаше и водещо участие в създаването на специалността „Микроелектроника и технология на микроелектронното производство“. Чел е лекции в Германия, Белгия и Австрия. С цялостната си дейност чл.-кор. Филип Филипов допринасяше за издигане авторитета на БАН у нас и в чужбина.

С кончината на чл.-кор. Филип Филипов Българската академия на науките изгуби един голям и достоен учен, прекрасен колега и приятел.               

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои на 05.01.2022 г. (сряда) от 14:00 часа в Църквата на Централните софийски гробища

От Ръководството на БАН и САЧК