Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 04.10.2022 г.  почина член-кореспондент Тодор Апостолов Бояджиев.

Чл.-кор. Тодор Бояджиев е роден на 11.11.1931 г. в Ивайловград. През 1955 г. завършва специалност „Българска филология“ в Софийския университет. В периода 1955-1959 г. работи като учител в родния си град. През 1960 г. е избран за асистент в Катедрата по български език на СУ. В периода 1967-1968 г. специализира в Прага. През 1973 г. защитава кандидатска дисертация, през 1975 г. е избран за доцент, през 1983 г. – за професор, а през 1989 г. – за член-кореспондент на БАН.

В периода 1973-1975 г. чл.-кор. Бояджиев е преподавател по български език във Филологическия факултет на Московския университет. От 1979 до 1983 г. е заместник-ректор на Висшия педагогически институт в Шумен, а от 1983 до 1986 г. – негов ректор (през 1994 г. ВПИ става Университет „Константин Преславски“). Чл.-кор. Т. Бояджиев е дългогодишен ръководител на Фонетичната лаборатория на БАН и СУ, както и дългогодишен главен редактор на сп. „Български език и литература“.

Най-значимите научни приноси на чл.-кор. Тодор Бояджиев са в областта на българската диалектология, фонетика и фонология. Той е автор на множество учебници и помагала по български език. Много голям е приносът на чл.-кор. Т. Бояджиев и към средното образование в страната ни. Той е и сред най-добрите и търсени популяризатори на знанията за родния ни език, свидетелство за което са многобройните му беседи от поредицата „Знания за езика“ по Българското национално радио.

Професионалният път на чл.-кор. Тодор Божяджиев е тясно свързан със Софийския университет, където води лекционни курсове по българска диалектология и съвременен български книжовен език. Под негово ръководство са защитени над 150 дипломни работи. Тодор Бояджиев е дългогодишен ръководител на Катедрата по български език, зам.-декан и декан на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, както и директор на Института за български език – БАН. Освен в Шуменския и Московския университет е работил и в университетите в Пловдив, Велико Търново и Хамбург.

За големите му заслуги чл.-кор. Т. Бояджиев е получил редица награди и почетни звания: орден „Кирил и Методий – II степен“, орден „Народна Република България – III степен“, юбилейния медал „1300 години България“, „Доктор хонорис кауза“ на Шуменския университет, почетен гражданин на гр. Шумен и др.

С кончината на чл.-кор. Тодор Бояджиев Българската академия на науките и българската наука губят един голям и достоен учен, с широка култура и ерудиция, прекрасен педогог и обичан учител, оставил след себе си достойни наследници.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 8 октомври 2022 г. (събота) от 11.00 ч.  в църквата на Малашевските гробища.

 

 От Ръководството на БАН и на САЧК