Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 10.09.2023 г. почина  член-кореспондент Стоил Пешев Стоилов.

 Чл.-кор. Стоил Стоилов е основоположник на колоидната и молекулярна електро-оптика в България. Създател на уникална апаратура за светоразсейване в присъствие на приложено електрично поле. Световно известен учен, педагог, гост-професор в редица университети, председател на Международния комитет по колоидна и молекулярна електро-оптика. Директор на Институт по физикохимия при БАН 1989-1993 г. Избран за член-кореспондент на БАН през 2004 г.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

Опелото ще се извърши от 14:00 ч. на 13/09/2023 г.,

църквата на Централни софийски гробища.

От Ръководството на БАН и Събранието на академиците и член-кореспондентите