На 20 септември 2021 г. в Института по математика и информатика беше открита Международната конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, която е посветена на 70-ата годишнина на акад. Веселин Дренски.

Съорганизатори на събитието са Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing, State University of Campinas, Бразилия и Memorial University of Newfoundland, Канада. Конференцията се провежда и с подкрепата на Фонд “Научни изследвания“.

На официалното откриване на събитието гости бяха проф. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН, доц. Иван Георгиев, научен секретар на направление Информационни и комуникационни науки и технологии, чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ, директори на институти, лаборатории и др.

Събитието бе официално открито от проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ-БАН. Проф. Пашева поднесе поздравителен адрес от председателя на Академията академик Юлиан Ревалски и пожела на участниците плодотворна работа. Специални приветствия към акад. Дренски, участниците и гостите поднесоха председателят на Научния съвет на ИМИ – чл.кор. Олег Мушкаров и научният ръководител на акад. Дренски – проф. Юрий Бахтурин.

Целта на конференцията е да представи актуалното състояние на изследванията в областта на Теория на пръстените и нейните приложения.

Впечатляващата научна програма на събитието включва доклади на световно признати учени, сред които фийлдсовият лауреат Ефим Зелманов. Конференцията ще се проведе хибридно като част от докладите ще бъдат изнесени онлайн чрез платформата ZOOM и част ще бъдат изнесени присъствено в ИМИ-БАН. Основните теми на конференцията включват:

  • Комбинаторна и изчислителна теория на пръстените,
  • Теория на групите,
  • Теория на PI-алгебрите,
  • Комутативна и некомутативна теория на инвариантите,
  • Алгебри и супералгебри на Ли и Йордан,
  • Матрични алгебри.

Turkish Journal of Mathematics ще издаде специален том, посветен на акад. Дренски.

За повече информация, посетете сайта на конференцията:

http://www.math.bas.bg/algebra/tcrt2021/