Резултатите от дейността през първите две години от създаването на два от центровете по компетентност към Българската академия на науките бяха представени на заседание на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.

Член-кореспондент Вася Банкова от Института по органична химия с Център по фитохимия запозна участниците в срещата с постигнатото от учените в рамките на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Целта на научните изследвания е чрез ефективно използване на националните ресурси от лечебни и  ароматичнини растения и оползотворяване на агробио-отпадъци, както и прилагане на зелени технологии, да бъдат създадени и предложени на индустрията иновативни технологии и продукти. По този начин ще се създадат условия за устойчив растеж на биоикономиката  в България.

През първите две години от създаването на Центъра по компетентност са изолирани екстракти от лечебни растения като мурсалски чай, прополис, маточина и др. Проведени са анализи като химично профилиране, биологична активност и е създаден прототип на лечебен крем, за който е подадена и заявка за полезен модел. Презентация на проекта вижте тук.

Академик Чавдар Руменин от Института по роботика представи резултатите от дейността на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR)“. Научноизследователската инфраструктура на Центъра е напълно  изградена и оформя съвременен лабораторен комплекс за  висококачествени научни изследвания и разработка на нови продукти в сферата на изкуствения интелект, квантовите  комуникации, роботиката, сензориката и управлението на риска.

В научния екип на проекта участват изявени български изобретатели, защитили през последните години над 200  изобретения. Презентация на Центъра за компетентност вижте тук.