Учени от Българската академия на науките участваха в конференция за Изкуствения интелект, която Българската телеграфна агенция (БТА) организира в рамките на инициативата „Български гласове за Европа“. Форумът откриха евродепутатите Петър Витанов и Ева Майдел и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Българската академия на науките подготви проекта на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. Документът предлага цялостна визия за развитието и използването на изкуствения интелект в страната ни.

До 2030 г. може би 70 на сто от професиите ще бъдат създадени от изкуствения интелект, каза акад. Чавдар Руменин, който е от Института по роботика на БАН и ръководител на Центъра за компетентност КВАЗАР.

Предимствата и рисковете от навлизането на изкуствения интелект в живота на хората обсъдиха изследователите. Промяната се случва днес, преобръща из основи бизнес, образование, професии, общуване. За актуалните проекти и приложения говориха доц. Васил Киров, доц. Мариана Тодорова, Багрян Маламин, докторант по тема за изкуствен интелект и гл.ас. д-р Стефан Марков (от Института по философия и социология на БАН) и доц. Светла Бойчева, проф. Петя Копринкова и проф. Кирил Симов (от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН).

Диктофон, който подпомага лекарите за разпознаване на реч, нов проект, чиято цел е да разработи мозъчно-машинен интерфейс, който да позволи на хора-инвалиди да проходят, моделиране на българския език  с помощта на елементи на изкуствения интелект за извличане на ново познание са сред разработките на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Там се провежда и Уводен курс за елементите на изкуствения интелект.

Ползването на интернет и проблемът за дигиталното разделение и социалното неравенство в България, както и нагласите към изкуствения интелект в три творчески професии (преводачи, дизайнери и копирайтъри) изследват в Института по философия и социология на БАН.

Освен предимствата, които изкуственият интелект предоставя, той крие и рискове. В дискусията бяха обсъдени конкретни аспекти от навлизането на изкуствения интелект в живота ни. Включиха се студенти, представители на бизнеса и журналисти.

Запис от конференцията вижте на https://www.youtube.com/watch?v=Pen8q5am6a8