Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Обява

Списък на допуснатите кандидати

“Чудесата на България”: БАН с ключова роля за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство чрез най-съвременни дигитални технологии
31.08.2021
БАН открива 170 места за прием на докторанти
11.08.2021
Националният археологически институт на 100 години
16.07.2021
Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки
15.07.2021
Нова енциклопедия „България“ издаде БАН
25.06.2021

Авангардни методи за конвертиране на възобновяема морска енергия разработват учени от БАН

четвъртък, 22 юли 2021 |Коментарите са изключени за Авангардни методи за конвертиране на възобновяема морска енергия разработват учени от БАН

Онлайн уъркшоп “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни” по проект STELLAR по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

петък, 16 юли 2021 |Коментарите са изключени за Онлайн уъркшоп “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни” по проект STELLAR по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

четвъртък, 15 юли 2021 |Коментарите са изключени за Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“

сряда, 14 юли 2021 |Коментарите са изключени за Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“

Актуално

Актуално

COVID-19

COVID-19

Висшият адвокатски съвет дари 20 200 лева на учените от Института по микробиология на БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Висшият адвокатски съвет дари 20 200 лева на учените от Института по микробиология на БАН

Мигрантите се нуждаят от по-добър достъп до медицински грижи, казват европейските учени

сряда, 6 май 2020 |Коментарите са изключени за Мигрантите се нуждаят от по-добър достъп до медицински грижи, казват европейските учени

Стрес и справяне с него в условия на разпространяваща се инфекция от коронавирус – II част

понеделник, 4 май 2020 |Коментарите са изключени за Стрес и справяне с него в условия на разпространяваща се инфекция от коронавирус – II част

Обяви и конкурси

Обяви и конкурси

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

сряда, 18 август 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

понеделник, 2 август 2021 |Коментарите са изключени за Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 30 юли 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Международни новини

Международни новини

Само с добра координация можем да преборим научната дезинформация, казват от европейските академии

сряда, 12 май 2021 |Коментарите са изключени за Само с добра координация можем да преборим научната дезинформация, казват от европейските академии

Нов документ на Science Europe за Мониторинг на отворения достъп: насоки и препоръки за изследователски и финансиращи организации

вторник, 11 май 2021 |Коментарите са изключени за Нов документ на Science Europe за Мониторинг на отворения достъп: насоки и препоръки за изследователски и финансиращи организации

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.