Българската академия на науките отдава под наем
град София – ул. Акад. Георги Бончев,
Научен комплекс на БАН-1 (4-ти км), до сграда бивш СТОЛ 1

– площ от 51 кв. м за извършване на търговка дейност, до сграда с идентификатор № 68134.704.597.7 (бивш Стол 1), при начална месечна наемна цена от 2,0 евро/кв.м.

Обявената цена е без ДДС

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308

Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявление 14.12.2021 г.