Наградата “Академик Емил Джаков” за най-добра научна публикация през 2021 г. в областта на радиофизиката, физичната и квантовата електроника беше връчена на церемония в Института по електроника на БАН. Научният съвет на института присъжда отличието на екип от изследователи, осъществили най-голям научен пробив през изминалата година.

Научен колектив в състав: гл. ас. д-р Мария Орманова, доц. д-р Стефан Вълков, инж. Димитър Дечев, инж. Николай Иванов, ас. д-р Станислава Рабаджийска, доц. д-р Мария Николова и проф. дфн Петър Петров е награден за серия от публикации на тема „Повърхнинна обработка на метали и сплави за приложения в съвременната биомедицина“. 

През последните години научните изследвания в световен мащаб са фокусирани върху разработването на нови материали за нуждите на съвременната биомедицина, които да са съвместими с човешкия организъм, да са устойчиви на износване и корозия. Известен факт е, че повърхността на биомедицинските материали е подложена най-активно на експлоатация, затова методите и техниките за модификация на повърхнинните структура и свойства са активно използвани от учените по света.

Екипът от български учени има значителен принос в модифицирането на структурата и свойствата на повърхността на редица материали, които активно се използват за направата на импланти. Изследователите от Института по електроника към Българската академия на науките са представили адаптирани, иновативни и обогатени методи за повърхнинна обработка на съвременни биомедицински материали, базирани на електронни и йонни технологии. Учените успешно доказват възможността за изключително прецизен и ефективен контрол на структурата и свойствата на повърхността, което води до значително подобряване на експлоатационните характеристики. Резултатите, които са получени в рамките на тази тема биха могли да бъдат въведени директно в практиката, което би довело до значително подобряване на качеството на човешкия живот. Това недвусмислено показва актуалността на научните разработки на изследователите от Българската академия на науките. Резултатите от тези изследвания са публикувани в утвърдени и престижни международни научни списания, което свидетелства за високото ниво на научно-изследователската работа в Института по електроника на БАН.