Създаден е Инициативен комитет за изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов (1932 – 2020 г.). Идеята е на академичната общност на Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Съпредседатели на комитета са председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков.

В инициативата са включени още кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на парламентарната комисия по образование и наука Красимир Вълчев, деканът на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. Първан Първанов, директорът на Института по математика и информатика на БАН проф. Петър Бойваленков, председателят на Съюза на математиците в България чл.-кор. Николай Николов, директорът на Международния център по математически науки към Института по математика и информатика на БАН акад. Олег Мушкаров, управителят на ГЕОТЕХМИН проф. Цоло Вутов, проф. Огнян Герджиков от СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Райчо Лазаров от Texas A&M University и проф. Пенчо Петрушев от University of South Carolina.

Паметникът на акад. Сендов ще бъде изграден в парковото пространство пред Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Открита е дарителска сметка в лева в Българска народна банка:

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ; BIC CODE: BN BG BG SD

Титуляр: СУ ‘Св. Климент Охридски’

основание “Паметник Сендов”

С биографията на акад. Сендов можете да се запознаете във Виртуалния музей Математиката и информатиката в България.