На 22.03.2023 г. в зала “Акад. Иван Евстратиев Гешов” се проведе среща на учени от химическите институти на Българска академия на науките с Dr. Sergey Varnavskiy, търговски директор за Южна Европа, Азия и Турция в Elsevier и г-н Владимир Данаилов, регионален директор за Източна Европа в Elsevier.

На срещата бяха представени възможностите на базата данни Reaxys в областта на химическите науки. Обсъдени бяха и възможностите, които Elsevier предоставя за подпомагане на научните изследвания в България и техните перспективи.