Снимка на Констанс Русева с първа награда за най-добър постерен доклад в 20 Национален симпозиум ПОЛИМЕРИ 2022

От 5 до 8 юли 2022 г. в гр. Велинград се проведе ХХ Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие. Стартирал през далечната 1967 г., форумът се утвърждава като най-значимото събитие в областта на полимерната наука в България за разпространение на научни резултати, обмяна на идеи и развитие на сътрудничества между български и чуждестранни учени.

Снимка на Ерик Димитров с първа награда за най-добър постерен доклад в 20 Национален симпозиум ПОЛИМЕРИ 2022

Симпозиумът „Полимери 2022“ е организиран от Института по полимери при БАН, със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет – София и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и подкрепен финансово от Фонд „Научни изследвания“ (проект КП-06- МНФ/1/17.05.2022 г.), DOW, ФОТ и Лабприм. В тазгодишното издание взеха участие 70 учени, с общо 30 доклада и 37 постерни съобщения,  по теми свързани със синтез на полимери с различна архитектура и състав, модерни методи за анализ на полимери, дизайн на полимерни наночастици, нановлакна и композити, биополимери, рециклиране на полимери и опазване на околната среда, иновативни технологии и приложения. По покана на организаторите, пленарни доклади представиха проф. Николай Царевски (САЩ ), проф. Отоан Дебюи (Белгия), проф. Барбара Тжебицка (Полша), проф. Албена Ледерер (Германия) и проф. Стергиос Писпас (Гърция). Авторитетно научно жури отличи с грамота и парична награда двама млади учени – Констанс Русева (СУ „Св. Климент Охридски“) и Ерик Димитров (Институт по полимери, БАН).

Повече информация за събитието можете да намерите на: http://www.polymer.bas.bg/

Линк към програмата, постерните съобщения и снимки от събитието е достъпен на: https://polymers2022.polymer.bas.bg/