Четвъртият форум на инициативата Национален бизнес форум „Силни региони за силна икономика“, в която Регионалните академични центрове на БАН (РАЦ-БАН) бяха поканени да представят своята дейност, се проведе на 4 май в община Велико Търново.

Проф. дмн Стефка Буюклиева, координатор на Регионалния академичен център на БАН във Велико Търново, представи направленията на работа и възможностите за включване на партньори и участие в съвместни инициативи и проекти. С дейността на мрежата от Регионални академични центрове на БАН запозна участниците във форума Елена Панчовска, асистент-кординатор на мрежата.

На събитието присъства кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов. Сред лекторите бяха евродепутатът Андрей Новаков, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, представители на Българската търговско-промишлена палата, високотехнологични компании и други. Темите на форума бяха свързани с инвестиционната активност и насърчаването ѝ, европейските финансови механизми в подкрепа на предприемачеството, публично-частните партньорства, връзката между образование, наука и бизнес.

Предстоят следните представяния на дейността на Регионалните академични центрове на БАН в страната:

Русе – 5 май в „Зала Европа“ в Доходното здание

Шумен – 12 май в зала „Проф. Венета Вичева“

Добрич – 18 май в сградата на община Добрич.

Бургас – 19 май в сградата на община Варна

Бургас – 25 май в културен център „Морско казино“

Казанлък – 26 май в инфоцентър –„Искра“ 

За повече информация, свързана с актуалната програма за провеждането и участниците във форумите –  bc@business-club.bg