Начало/Събития/

Sofia Training School “Solutions for Critical Raw Materials in extreme conditions: from fundamental science to industrial innovations”

Технически университет, София

Домакинството на COST училището е свързано с укрепване на международно сътрудничество и популяризиране на възможностите за заместване на критичните материали във високотехнологични метали и сплави. То е пряко насочено към повишаване на квалификацията на младите изследователи и подобряване на възможностите за успешната им научна кариера. Проектът е добър пример за силните български позиции в тази COST акция и има пряка връзка с приоритетите на българското председателство в областта на научните изследвания и иновациите. Събитието се организира от екип от Института по катализ - БАН по проект COST Action СА15102.

15 години награда за „Изявен млад учен в областта на полимерите“

Големия салон на БАН ул. 15 ноември, №1, София, Bulgaria

Институтът по полимери – БАН  отбелязва своята 28-годишнина На 1 март 2018 г. от 10:00 ч. в Големия салон на Българската академия на науките ще се състои тържество по случай 28-та годишнина на Института по полимери – БАН и връчването за петнадесети път на Наградата на проф. Ив. Шопов за „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2018 г.

БАН представя своите институти: Институт по полимери

Актуални разработки на модерни полимерни материали и технологии, намерили отзвук в световната наука и с очакван ефект върху важни за обществото проблеми, ще представи Институтът по полимери към БАН. Събитието e в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“ и ще се състои на 21 март 2018 г. (сряда) в Големия салон на БАН от 10:00 часа. Практическите демонстрации ще започнат в 11:00 часа в Института по полимери (ул. „Акад. Георги Бончев” блок 103). Програмата включва: Три презентации в Големия салон на БАН от 10:00 ч. на тема: Институтът по полимери – постижения и перспективи, доц. д-р Нели Косева; Полимерни носители за биологични молекули, гл. ас. д-р Еми Халаджова; Иновативни нано- и микроструктурирани биоактивни полимери и полимерни материали със зададени свойства - възможности за тяхното [...]

Честване на 35-ата годишнина на Института по катализ при БАН

Семинарна зала на ИК

На 02.04.2018 г. ще се проведе тържествено честване на 35-ата годишнина от създаването на Института по катализ (ИК) при Българската академия на науките. По този повод, ръководството на Института организира тържествено събрание от 15:00 часа в семинарната зала на ИК. ИК е организатор и седалище на Клуба на българските каталитици и Българското ЕПР дружество. Институтът по катализ е водещ изследователски научен, научно-приложен, иновационен център и център за подготовка на специализирани кадри в България и Югоизточна Европа по фундаментални и приложни изследвания в областта на химична кинетика и катализ, химия на твърдото тяло, специфичните изследователски методи, приложими в катализа, енергетиката и екологията.

Стартираща пресконференция по проект за изграждане на Център за компетентност

БТА бул. „Цариградско шосе“ 49

Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН в качеството си на бенефициент по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01, финансиран Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, организира стартираща пресконференция. Събитието ще се проведе на 05.06.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Национален пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49).

Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по електроника

Голям салон на БАН

Институтът по електроника на БАН (ИЕ– БАН) се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ и ще популяризира дейността си пред обществото от 25 до 29 юни 2018 г. Тържественото представяне на Института ще се състои на 26 юни 2018г. от 14:00 часа в зала „Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1).  […]

Дванадесети международен симпозиум за хетерогенен катализ

Парк Хотел Москва 25 Nezabravka St., 1113 Sofia, Bulgaria, София, Bulgaria

Институтът по катализ и Клубът на българските каталитици организират Дванадесети международен симпозиум за хетерогенен катализ. Поредният 12-ти симпозиум ще се проведе в София, от 26 до 29 август 2018 година. Провежданите в България международни симпозиуми по хетерогенен катализ са сред най-старите европейски научни форуми в областта на катализа. По време на предстоящия симпозиум ще се дискутират последните постижения в следните области: методи за получаване, охарактеризиране и изследване на хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и природни източници, за каталитично очистване на замърсители на околната среда; оползотворяване на въглероден диоксид; производство на чист водород; фотокатализ. Ще бъдат обсъждани и теми от свързани области, като теоретична химия, кинетика и механизъм на хетерогенни каталитични реакции, включително и приложни изследвания. Световно признати учени [...]

Юбилейна 20-та Международна школа по физика на кондензираната материя

Хотел "Фредерик Жолио Кюри" к.к. Св. св. Константин и Елена

От 3 до 7 септември 2018 г. в хотел „Фредерик Жолио Кюри“ на курорта „Свети Константин и Елена“ край Варна ще се проведе Двадесетата международна школа по физика на кондензираната материя (20 ISCMP).  Юбилейната школа на тема „Физика и приложения на перспективни материали и наноструктури“ се организира от Института по физика на твърдото тяло към Българска академия на науката (ИФТТ-БАН) с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и e под патронажа на община Варна.  […]

Млади изследователи и докторанти ще участват във Второто европейско училище по кристален растеж (ESCG2)

Млади изследователи и докторанти от държави от целия свят ще участват във Второто европейско училище по кристален растеж (ESCG2). Мащабното събитие ще се проведе от 13 до 16 септември 2018 г. във Варна, РивиераХолидей Клуб, преди Шестата eвропейска конференция по кристален растеж(ECCG6). Второто европейско училище по кристален растеж се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ към БАН, традиционно свързван с науката за кристалния растеж. Изтъкнати европейски учени ще изнесат лекции на следните теми: „Класически подход към растежа на кристалите“, „Статистическа физика и механизми на растеж на кристалите“ , „Методи за растеж на обемни кристали“,  „Протеинова кристализация“ , „Моделиране на растежа на кристалите“,  „Основи на растежа из пара и епитаксия“, „ Растеж на монослойни материали“. Повече [...]

Втора международна конференция за прополис ще се проведе в София

парк-хотел „Москва”

Втора международна конференция, посветена на прополиса, ще се проведе в София на 28 и 29 септември в парк-хотел „Москва”. Събитието е озаглавено “Propolis in Human and Bee Health” (Прополисът в здравето на човека и пчелите) и се организира от Института по органична химия с център по фитохимия на БАН. Първата специализирана конференция за прополис се проведе през 2016 в Глазгоу. „Фактът, че още втората конференция ще се състои у нас показва водещата роля на България и нашия институт в изследванията на природни вещества и в частност на прополис в световен мащаб”, каза чл.-кор. Вася Банкова, председател на организационния комитет и водещ изследовател на прополиса. Конференцията ще посрещне около 80 участника от 29 страни – най-вече европейски, но също така и представители на научни институти от [...]

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Любомир Желязков, ще се открие в БАН

Българска академия на науките ул. 15-ти ноември 1, София, Bulgaria

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, ще бъде открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1. Тя се организира от Научния архив на БАН и ще покаже документи и снимки от неговата преподавателска дейност, изследователските му занимания и обществената му активност. Акцентът на изложбата е поставен върху работата му в Българската академия на науките, на авторските свидетелства и патентите на акад. Желязков (над 30), представящи върховете в научната и практическата му дейност. Показани са част от запазените ордени, юбилейни медали и почетни значки – награда и признание за неговата трудова и обществена дейност. Любомир Димитров Желязков е роден в Свиленград [...]

Изложба „Приложение на лазерните технологии: от създаване на нови материали до опазване на паметниците на културата“

БАН ул. „15 ноември“ 1, София

Изложба за използваните лазерни технологии в Института по физика на твърдото тяло ще бъде открита на 15 октомври 2018 г. от 16:00 часа в централното фоайе на Българската академия на науките. В експозицията са включени 17 постера и видеоматериали, които показват възможностите на съществуващата в Института богата гама от лазерни и плазмени източници, покриващи широк диапазон от дължини на вълните и продължителност на импулсите, регистрираща спектрална апаратура и технологии за диагностика и обработка на твърдотелни материали. Сред тях е фемтосекундната лазерна система Spectra-Physics, чиито принцип на действие е предложен от Нобеловите лауреати по физика за 2018 г. Тя позволява извършването на наблюдение на свръхбързи процеси и динамични измервания, изучаване на живи структури и модификации на материали в наноразмерната скала. Опитът на учените от Института по [...]

Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) ул. 15-ти ноември 1

      На 16 октомври 2018 г. от 10.00 часа в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). Събитието ще бъде предшествано от пресконференция по проекта, която ще се състои от 9:30 ч. в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ на Българската академия на науките. […]

Ден на отворените врати в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“

 Институт по физикохимия - БАН

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати, който ще се състои на 9 ноември 2018 г. от 10 до 16 ч. Мероприятието е финансирано от проект BG05M2OP001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е организирано за широк кръг от посетители. В Деня на отворените врати ще бъдат проведени демонстрации под надслов: „Физикохимията – образование, наука и практика”. Поканени са ученици от профилираните гимназии, студенти, докторанти, учени и преподаватели от университетите и институтите на БАН, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията. Гостите ще имат възможността да се запознаят с млади и утвърдени учени от Института по физикохимия, методите [...]

Дарение за БАН от германската фондация „Александър фон Хумболт“

Институт по органична химия с Център по фитохимия на БАН

На 28 ноември 2018 г. от 15:00 ч. в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (зала 111) ще се състои церемония за официално връчване на дарение на научна апаратура от Фондация „Александър фон Хумболт“ за научните изследвания на проф. Людмил Антонов и проф. Владимир Димитров. Тя е най-авторитетната германска фондация за индивидуални стипендии и престижни награди за чуждестранни и немски учени във всички научни области. Дарението се вписва в нейната програма за подкрепа на хумболтови стипендианти и техните институции. Дарената научна апаратура включва портативни спектрометри, които могат да се използват за бърз и недеструктивен анализ на храни и напитки, сушени дроги и лекарства, етерични масла и дори обекти на културното наследство. Събитието включва: Лекция на хумболтовия стипендиант проф. дхн Людмил Антонов [...]

Заключителна конференция по проект „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

 Институт по физикохимия - БАН

Заключителна научна конференция по проект „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“ ще се проведе на 7 декември 2018 г. от 10:00 ч. в Института по физикохимия (зала № 225, ет. 2, бл. 11). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Целевата група се състои от 28 млади учени – студенти, постдокторанти, докторанти и преподаватели. На заключителната конференция ще бъдат представени устни и постерни доклади, изнасяни на национални и международни научни форуми в рамките и с финансовата подкрепа на Проекта. Пълната програма на събитието можете да разгледате тук.

Нобеловият лауреат по физика за 2017 година проф. Бари Бариш ще изнесе лекция в БАН

зала „Проф. Марин Дринов“

Носителят на Нобеловата награда по физика за 2017 г. професор Бари Бариш ще гостува в  Българската академия на науките на 11 декември 2018 г. Той ще изнесе лекция на тема „Гравитационни вълни: от детекторите до регистрирането им“ в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН на ул. „15-ти ноември“ 1 от 17 часа. Събитието се организира от Института по физика на твърдото тяло – БАН. Професор Бари Бариш ще говори за предизвикателствата при провеждане на експеримента за откриване на гравитационните вълни и за техническите нововъведения, които позволяват потвърждаването на общоприетия в съвременната физика възглед на Айнщайн за характера на гравитацията. Работи в Калифорнийския технологичен институт (Caltech) и е доктор по физика на високите енергии. От 1997 г. под неговото ръководство и с финансиране от Националния научен [...]

Институтът по минералогия и кристалография се включва в кампанията „БАН представя своите институти“

зала „Проф. Марин Дринов“

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ ще се включи в кампанията „БАН представя своите институти“ на 13 декември, (четвъртък), от 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките на ул. „15 ноември“ 1. Директорът проф. д-р Росица Николова ще представи дейността на Института. Учените ще говорят за основните експертни дейности на ИМК – БАН, ще бъде показан и филм за различните лаборатории и изследванията, които се извършват в тях. Във фоайето ще бъдат експонирани музейни образци от Минералната колекция на института, сбирка от природни картини, изработени от скали, както и постерна изложба, отразяваща научните и експертни дейности на ИМК – БАН. Кампанията ще продължи в сградата на Института по минералогия и кристалография на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107. [...]

БАН се включва в световната инициатива „Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event“

Представителки на българската химическа общност ще се включат в инициативата “Global Women 's Breakfast” и заедно с колеги от цял свят на 12 февруари 2019 г. от 10:30 часа, ще отбележат 100-годишнината от създаването на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) и 150 години от създаването на периодичната таблица на елементите от Дмитрий Менделеев. Организатор на събитието в България е Институтът по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ-БАН). По този начин Академията ще се присъедини и ще стане част от световната инициатива „Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event“. Историята за създаването на периодичната таблица на елементите от Менделеев по повод на обявената 2019 г. от ООН и ЮНЕСКО за Международна година на периодичната таблица, както и някои от [...]

Институтът по полимери и Съюзът на химиците отличават млад учен за постижения в областта на полимерите

Институт по полимери

Наградата на проф. Ив. Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ ще бъде връчена на 1 март от 15:00 часа в заседателната зала на Института по полимери. Събитието ще се проведе в рамките на честване на 29 години от основаването на института. Националната награда на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“ е учредена преди шестнадесет години от проф. Иван Шопов, бивш директор на Института по полимери и дългогодишен председател на Съюза на химиците в България. През годините общо 65 млади учени от български университети и институти участваха в конкурса с над 150 научни  труда, публикувани в престижни международни списания.

Институтът по електроника участва в Софийския фестивал на науката 2019

София Тех Парк

Femto science application group, иновативна група от Института по електроника на БАН,  ще участва  в Софийския фестивал на науката. Демонстрациите на групата, под надслов “Приложение на Свръх-къси Лазерни Импулси в Биоинженерството”, ще се проведат в дните 9 и 10 май, в София Тех Парк, зона "Откривател". Основните направления на работа на femtoscience application group включват: взаимодействие на ултра-къси лазерни импулси с веществото, лазерна аблация, биоматериали, биополимери, синтетични полимери, поликапролактон (ɛ-caprolactone (PCL)), керамики и приложението им в тъканното инженерство. Повече за работата на групата, може да видите на сайта им: http://www.femtosciencegroup.eu/content/?lang=1&id=18

Централна лаборатория по приложна физика на БАН представя последните си разработки в изложба

Българска академия на науките ул. 15-ти ноември 1, София, Bulgaria

По случай 150-годишнината на  Българската академия на науките и 40 години от създаването на Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ–БАН) в Пловдив  се организира изложба на тема „40 години научно-приложни изследвания и инновации  в полза на обществото”. Тя ще бъде експонирана от 13 до 15 май 2019 г. във фоайето на БАН. На изложбата ще бъде представена научно-изследователската и приложна дейност на ЦЛПФ – БАН в областта на иновативните наноструктурирани и наноразмерни слоеве за модифициране на повърхности и енергийната ефективност. Акцент в изложбата са разработените в ЦЛПФ – БАН свръхтвърди нанокомпозитни покрития, които се използват и в медицината за стентове и протези. Те успешно се прилагат за замяна на електрохимичните покрития с нови, екологични покрития с по-добро качество, а също и за повишаване на енергийната [...]

Конкурс за най-добра научна и научно-приложна разработка на ИМСТЦХА – БАН

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика организира "Конкурс за най-добра научна и научно-приложна разработка", резултатите от който ще бъдат обявени на 23 май по време на съвместно заседание на общоинститутския колоквиум и научния съвет в заседателната зала в сграда Б на института. До участие са допуснати следните разработки: І. Научно-теоретични 1.Д. Трухчев, Структура и сезонна изменчивост на климатичните хидрологични полета в западната част на Черно море. 2.Г. Стефанов, Термомеханично изследване на нанокристални и аморфни ленти от Cu-Zr-V сплав. 3. Г. Евт. Георгиев, Л. Лаков, П. Иванов, М. Красимирова, Математичен модел на молекулярно наслояване при магнетронно разпрашаване. 4. Л. Йовков, Метод на изчислителния експеримент за изследване процеса на кристализация на бинарни сплави. ІІ. Научно-приложни 1. Н. Гидикова, Вл. Петков, Р. Вълов, [...]

350 специалисти от 63 държави ще обсъждат приложението на растенията в медицината

Курортен комплекс Албена

Повече от 350 специалисти от 63 държави ще обсъждат приложението на растенията в медицината по време на четвъртата Международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до аптечния рафт (ICNPU 2019). Събитието ще се проведе от 29 май до 1 юни в к. к. Албена. Провеждането на този международен форум е вече традиция. Научните дискусии в предвидените сесии обхващат широк спектър от приложенията на растенията с особен акцент върху опазването и устойчивото им използване. Световноизвестни експерти ще споделят последните разработки в областите: (Етно)ботаника и (етно)фармакология Консервация и устойчиво използване на природните ресурси Медицинска химия и Химия на природните продукти Метаболомика Молекулярна биология и генно инженерство Фармакокинетика и фармакодинамика Растителна биотехнология Системна биология Токсикология За най-изявените млади участници са предвидени редица награди, а към научната [...]

Забавни химически експерименти в Института по катализ на БАН

Институт по катализ ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 11, ет. 2, София

Възможно ли е да се запалят водата и желязото без кибрит? Как се приготвя химически коктейл и възможно ли е да се появи самият дух от лампата на Аладин? Отговор на всички тези въпроси ще дадат учените от Института по катализ на БАН на 3 юни от 11 часа на ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 11, ет. 2 в семинарна зала 225. Вратите на института ще бъдат отворени за посетителите, които ще имат възможността да се включат в интересни и забавни химически експерименти. Учените ще представят последните си разработки и реализирани до този момент катализатори, както и лаборатории и научна инфраструктура. Институтът по катализ на Българската академия на науките е водещ научно-изследователски и научно-приложен център по катализ в България. Учените от института разработват технологии за [...]

10-а научна сесия научната сесия „Младите учени в света на полимерите“, посветена на 150-годишнината на БАН

Институт по полимери

Научната сесия „Младите учени в света на полимерите“ ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 10.00 часа в залата на Института по полимери на БАН на ул. "Георги Бончев", бл. 103-В за десети пореден път. Събитието се организира от Института по полимери на БАН и се посвещава на 150-годишнината на Академията. Сесията е ориентирана към всички млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти, които имат интерес в тази област. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 17 май. Крайният срок за изпращане на постер или резюме на доклад е 24 май. Повече информация за участие можете да намерите на  сайта на института в секция „Новини и събития".

„Приказната оптика” в Института по оптически материали и технологии на БАН

Институт по оптически материали и технологии

Колко вълшебна и приказна може да бъде светлината? Всеки, който желае да  разбере е „добре дошъл” да се присъедини към съботната инициатива на Института по оптически материали и технологии (ИОМТ-БАН) „Приказната оптика”. Така, заедно на 8 юни от 10.30 до 14.00 часа в сградата на института на ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 109 ще отбележим 150-годишния юбилей на Българската академия на науките. Вратите ще бъдат широко отворени, за да се запознаят посетителите с  холографската изложба и основните лаборатории в Института, a най-любознателните да получат отговори на своите въпроси и нови знания за някои оптични явления.

Учени от 21 страни ще участват в международната конференция по електрохимия на електроактивните материaли, WEEM-2019

хотел „Рила“, Боровец

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ - БАН организира международна конференция по електрохимия на електроактивните материaли, WEEM-2019, която ще се проведе от 16 до 21 юни 2019 г. в хотел „Рила“, Боровец. Международната конференция по eлектрохимия на електроактивните материaли е девета от серия конференции, провеждани досега в страни като Германия, Полша, Русия, Унгария и Франция. Събитието WEEM-2019 обединява учени, работещи по разработването на нови функционални материали, тяхното електрохимично характеризиране и използването им в многообразни приложения в областта на преобразуване на енергия, опазване и контрол на околната среда, биомедицина и др. В конференцията са заявили участие над 100 учени от 21 страни от Европа, Азия и Америка, които ще представят 50 устни и над 60 постерни доклада. WEEM-2019 e посветена на 150-годишнината от създаването на БАН. [...]

Полимерни материали за бъдещето показва БАН по повод своята 150-годишнина

Българска академия на науките ул. 15-ти ноември 1, София, Bulgaria

Иновативни наноматериали от биосъвместими и биоразградими полимери показва Българската академия на науките от 25 юни до 5 юли 2019 г. Разработките са на учени от Лаборатория „Биологично активни полимери“ на Института по полимери – БАН  и са с приложение в персонализираната медицина, опазването на околната среда, земеделието и хранителната промишленост. Представянето е в рамките на изложба „Нови биоразградими и биоактивни полимерни материали – стратегии и предизвикателства“, посветена на 30-годишнината на Лаборатория „Биологично активни полимери“ и на 150 години от създаването на Българската академия на науките. Сред експонатите са ново поколение материали за безболезнено лечение на рани от изгаряния или при болни от диабет, предпазна маска за прахови частици, наноматериали за съхранение на хранителни продукти и др.  

Международна научна конференция в областта на фотониката и оптоелектрониката

Гранд хотел Банско

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ организира международна научна конференция на тема „Мултифункционални материали и устройства за фотониката и оптоелектрониката“, която ще се проведе от 23 до 26 юли 2019 в Гранд хотел Банско. Целта на конференцията е да обeдини учени от различни научно-изследователски направления на фотониката, оптичните материали и технологии да обменят нови идеи, научни резултати и намерят партньори за бъдещо сътрудничество. ИОМТ кани студенти, докторанти, пост-докторанти и млади учени, с интереси в посочените научни направления, да се присъединят към събитието и споделят напредъка си в научните изследвания. Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ (проект КП-06-МНФ/9) и международно научно сътрудничество на БАН (проекти на ИОМТ-БАН с Министерство на науката и технологията (MOST) на Тайван и Националния център за изследвания (CNR) на Италия).  

19-и симпозиум с международно участие „ПОЛИМЕРИ 2019“

хотел Св. Георги Поморие

19-ят Национален симпозиум "Полимери 2019" с международно участие е отворен за участие за учени, докторанти, студенти и представители на индустрията. Програмата на симпозиума включва лекции – пленарни и основни доклади, устни и постерни съобщения в областта на полимерния синтез и охарактеризиране; полимерно инженерство, преработка и рециклиране; полимерни наночастици и нанокомпозити; биополимери; иновативни технологии и приложения и други. Симпозиум ПОЛИМЕРИ ще събере водещи учени в полимерната наука от България и от чужбина.  

Националният симпозиум ПОЛИМЕРИ 2019 с международно участие ще се проведе в Поморие

Градска художествена галерия "Дечко Стоев" Поморие

Националния симпозиум ПОЛИМЕРИ 2019 с международно участие ще се открие на 9 септември 2019 г. Форумът се организира от  Института по полимери на БАН, Бургаския университет „Проф. д-р А. Златарев“ и Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Той ще се проведе в Градската художествена галерия "Дечко Стоев" в гр. Поморие, под патронажа на кмета Иван Алексиев. В симпозиума ще вземат участие над 70 учени от България и чужбина, работещи в различни сфери на полимерната наука. Пленарни доклади ще бъдат представени от световноизвестни и водещи учени като проф. Казунори Катаока (Kazunori Kataoka) от Университета в Токио, проф. Анджей Дворак (Andrzej Dworak, чуждестранен член на БАН) от Центъра по полимерни и въглеродни материали, ПАН, проф. Стергиос Писпас (Stergios Pispas) от Институт по теоретична и физикохимия в Атина, [...]

Трета международна конференция по био-антиоксиданти

Несебър

Международната конференция “Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за хранителната химия и фармация” ще се проведе за трети пореден път от 17 до 21 септември 2019 г.  в гр. Несебър. Организатор е Институтът по органична химия с център по фитохимия – БАН. Конференцията е съсредоточена върху всички области на химията и биологията на био-антиоксидантите, свързани с иновативни и текущи теми. Публикувани са значителен брой доказателства, подкрепящи ключовата роля на окислителните процеси в редица фундаментални клетъчни реакции и се предполага, че оксидативният стрес може да бъде важен в пато-физиологията на много често срещани заболявания, включително възпалителни процеси, атеросклероза, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет и др. Антиоксидантната терапия се наложи през последните години като един съвременен и ефективен метод за борба с редица труднолечими и социално значими заболявания на [...]

21-а международна школа по вакуумни, електронни и йонни технологии VIET 2019

Созопол

21-ото издание на Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии /ВЕЙТ/ се проведе от 23 до 27 септември в Созопол. Организатор на форума е Институтът по електроника, а съорганизатор за настоящата година е Холандския институт за фундаментални изследвания в енергетиката, Нювегейн, Холандия. Събитието откри Миглена Дамянова, директор Дирекция „Наука” на Министерство на образованието и науката. 126 учени от Англия, България, Германия, Португалия, Румъния,  Сърбия, Турция, Франция, Холандия, Чехия и Швеция участваха в тазгодишната школа. Те представиха за обсъждане свои оригинални научни резултати в три постерни сесии с над 90 доклада. В програмата бяха включени и 11 устни доклада на млади учени. Школата ВЕЙТ е научно събитие с над 41-годишна история и запазено място в редицата на престижните международни научни конференции по тази тематика. Повече [...]

Първи уъркшоп по проекта „Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии – IProPBio“

София, Bulgaria

Първият уъркшоп „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“ в рамките на проекта „Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии – IProPBio“, финансиран по схемата Мария Скл.- Кюри, РП „Хоризонт 2020 RISE-2017, ще се проведе на 23 – 24.09.2019 в гр. София. Организатор е Институтът по инженерна Химия – БАН, водещ бенефициент на проекта IProPBio. Темата е ProGreS: Biomass selection, characterization and valorization. Учени от България, Бразилия, Великобритания, Гърция, Дания, Испания, Италия, Мексико, Португалия и Франция ще представят част от получените от тях резултатите по изпълнение на задачите, предвидени в съответните работни пакети на IProPBio. Специален гост на ProGreS e сър Уилям Уейкъм, който ще представи Keynote лекцията: "The Dangerous Nexus of Process Simulation, Molecular Modelling and Physical Reality". Повече [...]

Работен семинар „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“

София

Първият от четирите работни семинара „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“, предвидени в рамките на проекта „Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии – IProPBio“, финансиран по схемата Мария Склодовска - Кюри, РП „Хоризонт 2020 RISE-2017, ще се проведе на 23 и 24 септември 2019 в гр. София. Организатор на международното мероприятие е Институтът по инженерна химия – Българска академия на науките, водещ бенефициент на проекта IProPBio. Темата на първия работен семинар е: ProGreS: Biomass selection, characterization and valorization. Учени от България, Бразилия, Великобритания, Гърция, Дания, Испания, Италия, Мексико, Португалия и Франция ще представят част от получените от тях резултатите по изпълнение на задачите, предвидени в съответните работни пакети на IProPBio. Специален гост на ProGreS e сър Уилям Уейкъм, [...]

Втора международна конференция по метали, керамика и композити – успешен трансфер на науката за материалите в индустрията

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Основната цел на Втората международна конференция по метали, керамика и композити – ICMCC 2019 е да създаде нова международна платформа за споделяне и обмен на знания при успешното прилагане на лабораторните пътеки, свързани с науката за материалите, към реални индустриални приложения. Специалният акцент ще бъде върху последния напредък в технологиите, свързани с производството и обработката на метални, керамични и композитни материали, също така по отношение на тяхното въздействие върху устойчивата икономика. Темата на кориците на конференцията покрива всички аспекти на: леярна техника пластична деформация прахова металургия топлинни обработки производство на добавки технологии за повърхности и покрития модернизиране на материалите

Технологии и материали в полза на обществото показват на изложба в БАН

Българска академия на науките ул. 15-ти ноември 1, София, Bulgaria

Изложба „Технологии и материали в полза на обществото“ на Института по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков” ще се открие на 14 октомври (понеделник) 2019 г. от 16 часа пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. „15 ноември“ №1). Експозицията включва 18 постера, които показват научните постижения на направленията в института, допринесли за създаването и развитието на микроелектрониката, акустоелектрониката и на нанотехнологиите в България. На тях са представени както експонати от миналото, така и резултати от проведените изследвания през последните  години. Посетителите ще могат да видят електронния калкулатор Елка 42 – първата в света разработка на базата на МОС интегрални схеми, създадени чрез оригинална българска технология и спечелила златен медал на световното изложение в Осака през 1970 г.; техники и методики за получаване, [...]

Ден на отворените врати на Института по физика на твърдото тяло

Институт по физика на твърдото тяло

Институтът по физика на твърдото тяло отваря лабораториите си за посещения на 16 октомври 2019 г. от 10 до 17 часа, с което отбелязва своята 48-годишнина. Събитието, което се провежда по време на изложбата на института „Технологии и материали в полза на обществото“ пред зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, има за цел да запознае българската общественост с работата на учените, които провеждат изследвания в областта на нанотехнологиите и наноструктурирането и приложението на получените от тях резултати в наномедицината, енергетиката, фотониката,  микромашининга, опазването на културното наследство и други . Ще бъдат представени експонати, техники и методики за получаване, охарактеризиране и структуриране на материали, чиито уникални свойства ги правят подходящи за направа на електронни памети, дозиметри на гама и рентгенови лъчи, детектори на ултравиолетово лъчение, различни [...]

Софийски електрохимични дни – SED 2019

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ ул. «Акад. Георги Бончев», блок 10

Софийски електрохимични дни – 2019 (СЕД2019) ще се открият на 16 октомври 2019 г. от 13 часа, в залата на Единен център по иновации на БАН. Конферентните и постер сесии на СЕД2019 ще продължат до 18 октомври. В националната конференция с международно участие учени и млади специалисти, работещи по тематики в областта на електрохимията, ще представят настоящи разработки, получени резултати и идеи за бъдещи научни дирения в отговор на предизвикателствата на нашето съвремие. Научният форум е седмо по ред издание, в което представители на различни престижни академични институции и организации, на индустриални предприятия и на образователни институции ще дискутират на високо експертно ниво теми, свързани със: Съхранение и преобразуване на електрохимична енергия Електрохимия за екологични и промишлени приложения Електрокатализа Електрохимия на функционалните материали Биоелектрохимия и [...]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати

Институт по физикохимия ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, София, Bulgaria

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява 25 октомври 2019 година за  Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”. Събитието е посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Апаратурата, която ще бъде представена, е придобита/подкрепена от Проект „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)“, ИНФРАМАТ и Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.001-0008. В Деня на отворените врати ще бъдат показани интересни демонстрации за ученици, студенти, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията. Гостите ще могат да се запознаят с възможностите на използваната апаратура и методите на работа. На мероприятието ще бъде представена [...]

Конференция „Стандартизация, научни изследвания и иновации“

Гранд Хотел София

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” на Българската академия на науките (ИМСЦТХ-БАН), съвместно с Българския институт за стандартизация (БИС) организират конференция на тема „Стандартизация, научни изследвания и иновации". Събитието ще се проведе на 29 октомври 2019 г. от 9 часа в Гранд хотел София, зала Триадица. По време на конференцията ще бъдат представени дейността на БИС, европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и националната контактна мрежа към нея. Събитието цели да засили ролята на стандартите в подкрепа на научните изследвания и иновациите. Изследователите, иноваторите и подкрепящите ги заинтересовани страни ще бъдат информирани относно възможностите за използване на стандартизацията като инструмент за внедряване на пазара или постигане на резултати в рамките на програми за [...]

Батерии за ВЕИ и кораб на водород разработват учени по национална програма

зала “Проф. Марин Дринов“

Научни разработки за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид и възможности за приложението на водорода в транспорта ще бъдат представени на 2 декември от 10:30 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Постиженията са с потенциал за практическо приложение и са осъществени през  първата година от изпълнението на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС). В рамките на програмата е разработен проект на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия. Учените тестват електронна система за консумираната мощност при движение на демонстрационен тролейбус по мрежата на градския транспорт в София, както и  технологична схема за елиминиране на основните замърсители от отпадъчни потоци води за полупромишленото производство на микроводорасли. Сред научните [...]

 „Жените в химията“

Институт по органична химия с център по фитохимия

Институтът по органична химия с център по фитохимия се включва в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която ще се състои на 12 февруари 2020 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч. На срещата ще участват дами, с интереси в науката химия, а събитието ще е посветено на 60-годишните юбилеи на два от химичните институти в БАН – Институт по органична химия с център по фитохимия и Институт по обща и неорганична химия. Срещата ще има дискусионен характер с цел разширяване на контактите на учените от двата института, като трима докторанти ще представят постигнатите от тях досега научни резултати. Програмата на срещата ще намерите на http://gwb_2019.orgchm.bas.bg/index.html    

Връчване на наградата в националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103-В, Заседателна зала

Съюзът на химиците в България обявява седемнадесетия поред ежегоден национален конкурс  за наградата „Проф. Ив. Шопов“ за 2020 г. „Изявен  млад учен в областта на полимерите“. Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по българска тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса.

Работна среща и семинар “Bimetallic catalysts Knowledge-based development for Energy application”

Дом на учените

Работна среща и семинар, свързани с изпълнение на проект Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks “Bimetallic catalysts Knowledge-based development for Energy application” ще се проведе от 9 до 13 март в Дома на учените. На събитието ще присъстват учени от страните-партньори по проекта, както и г-жа Барбара Местер  от Изпълнителната агенция за изследвания към ITN MSCA. В рамките на работната срещата ще бъде направена междинна проверка по изпълнението на проекта. Ще се проведе семинар „Синтез и характеризиране на катализатори за получаване на водород“.  Обучението предвижда също лабораторни занятия и посещение на лаборатории по ЯМР (ИОХЦФ, БАН), ИЧС (ИОНХ, БАН) и ТЕМ (ИОМТ, БАН). Лектори от фирма SIGMAEXPЕRIENCE, Италия, ще проведат еднодневен курс за обучение на докторантите в областта на управление на проектите и интелектуалната собственост.

Откриване на Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“

Институт по полимери

Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“ е нов научен комплекс, разположен на площ от 300 кв. м. на територията на Института по полимери към Българската академия на науките. Департаментът е изграден и оборудван с модерна научноизследователска апаратура в рамките на проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, BG05M20P001-1.002-0012, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основните дейности са свързани с провеждане на приложни научни изследвания върху полимерни (нано)материали с цел разработване, охарактеризиране и контрол на иновативни формулировки на хранителни добавки на растителна основа, продукти за грижа за кожата и лична хигиена. Една от стратегическите цели на проекта е чрез създаване на нови продукти [...]

Тържествена научна сесия, посветена на 65 години от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна ще се проведе на 17.09.2021 г.

Научната сесия по повод 65 години от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия ще се проведе на 17 септември 2021 г. във Военния клуб в София. В програма са включени презентации на представители от ИЯИЯЕ – БАН, ОИЯИ-Дубна, Физическия факултет и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по електроника - БАН, които ще представят различни аспекти от съвместната работа на българските учени с Обединения институт. Шестдесет и петата годишнина ще бъде отбелязана още с редица инициативи в София, сред които изграждане на Зелен кът в Южния парк и откриване на Информационен център на ОИЯИ във Физическия факултет на Софийския университет. От създаването на Обединения институт до днес учени от Института за ядрени изследвания и [...]

Международна школа по вакуумни, електронни и йонни технологии /ВЕЙТ/

22-то издание на Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии /ВЕЙТ/ ще се проведе онлайн от 20 до 24 септември . Школата ВЕЙТ е научно мероприятие с над 42-годишна история и защитено място в редицата на престижните международни научни конференции по дадената тематика. Организатор на форума е Институтът по електроника, а съорганизатор тази година е Холандският институт за фундаментални изследвания в енергетиката, Нювегейн, Холандия. Програмата включва 5 лекции с обзорен характер в областта на физиката на тънки слоеве и материали с ралични приложения, както и използваните технологии за тяхното получаване. Световно признати учени ще изнесат 18 лекции с приложен характер, предвидени са и 10 устни доклада на млади учени. В рамките на събитието ще се проведат и 3 постерни сесии с общ брой 95 [...]

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ Медицински и технически аспекти на изследователската дейност и развитието на имплантите

От 21 до 22 септември 2021 г. Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХА) „Акад. А. Балевски“ при  БАН организира международен симпозиум на тема  „Медицински и технически аспекти на изследователската дейност и развитието на имплантите“. Научният форум, който ще се проведе в хотел „Адмирал“ на курорта Златни пясъци край Варна,  ще бъде открит в 10 часа  на 22.09.2021 г. от директора на института проф. Людмил Дренчев. В програмата на симпозиума са включени лекции за проблемите при използване на травматологични и ортопедични импланти и за методите, които се прилагат при тяхната разработка и усъвършенстване. Лекторите са както лекари, така и специалисти по механика, тъй като механичните аспекти в структурата и функциите на костите са предмет на биомеханиката, която е тясно [...]

Предизвикателства на новите материали и приложения представя Институтът по физика на твърдото тяло

БАН ул. „15 ноември“ 1, София

Институтът по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките отбелязва 49-та годишнина от своето създаване с изложбата „Предизвикателства на новите материали и приложения“. Експозицията във фоайето пред зала „Проф. Марин Дринов“ на централна сграда на БАН представя развитието и постиженията на учените от Лаборатория „Оптика и спектроскопия“. Изложбата„Предизвикателства на новите материали и приложения“ може да бъде разгледана  от 18 до 22 октомври 2021 г., след което ще бъде преместена в Института по физика на твърдото тяло, Комплекс 2 на БАН.

100 години от рождението на акад. Милко Борисов

онлайн

На 18 октомври 2021 г. от 13 часа онлайн посредством платформата Zoom ще се проведе Юбилейна научна сесия, посветена на 100 годишнината от рождението на акад. Милко Борисов. Форумът е организиран от Института по физика на твърдото тяло към БАН и Съюза на  физиците в България. Акад. Милко Борисов (18.02.1921, София – 05.11.1998) е учен с научни постижения във физиката на твърдото тяло, положил основите на изследванията в областта на акустоелектрониката в България, получил признание у нас и в чужбина. Той е забележителен преподавател и учител, допринесъл като декан на Физико-математическия факултет и заместник-ректор на Софийския университет, заместник-директор на Физическия институт  и директор на Единния център по физика при БАН за развитието на академичното знание и за повишаване качеството на научните изследвания. Научната програма на [...]

Приказната оптика 2 – Ден на отворените врати в ИОМТ

ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 109

Институтът по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски” (ИОМТ) организира Ден на отворените врати на 04 юни 2022 г., събота, и кани желаещите да посетят част от лабораториите и холографската изложба в сградата на ИОМТ в Научен комплекс 1 на БАН (4-ти км.), ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 109

Учени от Университета в Бат на работна среща по лазери в Института по физика на твърдото тяло

Институт по физика на твърдото тяло

На 23 и 24 август 2022 г. в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) ще се проведе работна среща, организирана от Мрежата за наука и иновации на Обединеното Кралство. В научния форум ще участват учени от Център за фотоника и фотонни материали в Университета в Бат, Великобритания, от ИФТТ и Института по електроника при БАН,  а също и от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Двудневното посещение на британските учени има за цел обсъждане на общите интереси в областта на лазерната наука и технологии, както и поставяне на  основата за нови сътрудничества. В програмата освен доклади,  в които участниците ще представят последните си постижения, е включено и посещение на българските лазерни лаборатории.  

Mеждународна школа по физика на кондензираната материя (ISCMP)

Международek дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри"

В Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри" край Варна от 29 август до 2 септември ще се проведе 22-рата Mеждународна школа по физика на кондензираната материя (ISCMP). Тази година тя е  на тема: Функционални материали и технологии – състояние на проблемите и  е посветена на 50 годишнината на научната институция организатор - Института по физика на твърдото тяло. Школата по физика на кондензираната материя е мултидисциплинарен международен форум, който се провежда от 1980 г. традиционно на всеки две години, целящ обмен на опит и идеи между млади учени и утвърдени специалисти от цял свят в следните тематични направления: - Нови материали и технологии, - Наноматериали и композити, - Обработка на материалите, - Мека материя, - Сензорика. В програмата на 22–рата Mеждународна школа по физика на [...]

Трета научна конференция ИНФРАМАТ

хотел Империал, Пловдив

От 12-ти до 14-ти септември 2022 г., в хотел Империал, Пловдив ще се проведе трета поредна научна конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата. Конференцията има за цел да даде възможност за представяне на актуални научни изследвания на партньорите на разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ и на други научни организации, ползващи нейния капацитет. Ще бъдат показани и някои от разширените апаратурни и методични възможности на ИНФРАМАТ. В конференцията ИНФРАМАТ 2022 са заявили участие близо 70 изследователи от 16 институции в страната и чужбина. В програмата на конференцията са включени 20 устни доклада и 38 постера в широк обхват от изследователски области. Конференцията е организирана от Институт по физикохимия, БАН -  научен и технически координатор на ИНФРАМАТ (част от Националната [...]

Минералогия 2022

зала "Проф. Марин Дринов"

Минералогия 2022 (Mineralogy 2022) е глобална инициатива за изтъкване значението на минералогията в нашето ежедневие, предприета от Международната минераложка асоциация (IMA) (https://www.ima-mineralogy.org/YearofMineralogy.htm). Тя се провежда под патронажа на събитието Международна година на фундаменталните науки за Устойчиво развитие, одобрено с Решение, прието от Общото събрание на ООН на 2 декември 2021 г. (https://undocs.org/en/A/RES/76/14). Годината на Минералогията в България ще бъде отбелязана със събрание, организирано от представители на институции и организации, чиято дейност е пряко свързана с развитието (наука, образование, популяризиране) на минералогията у нас. То ще се проведе на 20 септември (вторник) 2022 г. в Зала „Проф. Марин Дринов“ и фоайето на централната сграда на БАН на ул. „15-и ноември“ 1, София, 1040. Предвиждат се участия с доклади, постерна сесия и изложбена дейност (колекции от минерални [...]

Среща „Вторници на металознанието“

ИМСТЦХ-БАН

ИМСТЦХ-БАН организира първа среща от инициативата „Вторници на металознанието“. Срещата ще се проведе на 25.10.2022 от 13:30 на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ 67, ет. 4 в залата на Научния съвет (414). Теми на лекциите: „Лабораторен комплекс "Варна" - теми, проекти, апаратура, перспективи“ „Покрития за потискане на кавитационните ефекти“ „Анодиране и антибактериални покрития“ „Интегрирана навигационна система“ Ще презентират: проф. дтн Христо Скулев ас. д-р Радостина Янкова гл. ас. Деян Веселинов гл. ас. д-р Иван Попов

Връчване на награда „Изявен млад учен в областта на полимерите” за 2023 г.

Наградата  «Проф. Ив. Шопов» „Изявен млад учен в областта на полимерите” за 2023 г. ще бъде връчена на тържествена церемония на 1 март 2023 г.,16:00 ч., в голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. «Г.С.Раковски» 108.

Пролетен семинар на докторантите и младите учени „Интердисциплинарна химия”

Институт по оптически материали и технологии

Пролетният семинар на докторантите и младите учени от институтите на БАН „Интердисциплинарна химия” се посвещава на 100-годишнината от рождението на видния български учен, физикохимик и председател на БАН (1992 г. – 1996 г.) академик Йордан Малиновски и ще се проведе от 24 до 26.04.2023 г. в залата на Института по оптически материали и технологии. Целта на семинара е да срещне младите учени и докторанти, работещи в областта на химията и природните науки, като им даде място за изява, обмяна на идеи и опит и установяване на бъдещи сътрудничества. Важна част от събитието ще бъде и цикъл лекции от изявени наши учени в различни области на природните науки, които доброволно и с ентусиазъм ще споделят своите знания и опит с младата аудитория. За най-добро представяне по [...]

Първи обучителен семинар „Водородна икономика“

зала „П.Р.Славейков“ в Стара Загора

„Водородна икономика“ - първи обучителен семинар на българската програма по проект Green Skills for Hydrogen, целящ повишаване на квалификация и преквалификация в иновативната зона на водородните технологии, ще се проведе на  26 юни 2023 г., от 13:30 до 18:00 ч. в зала „П.Р.Славейков“ в Стара Загора. Организатори: ИЕЕС-БАН и ИУПР-ТрУ 📖 Семинарът цели да подпомогне преодоляването на съществуващите административни бариери пред създаването на първата водородна екосистема в региона на Стара Загора, както и за по-нататъшното внедряване на водород на национално ниво.   Защо да участвате: Водородът е ключов стълб за Зелената сделка на ЕС До 2030 г. европейските нужди от квалифициране кадри по възобновяема енергия и водород ще достигне 1 милион души През м. март 2023 г. бе приета Националната водородна пътна карта В района [...]

Над 100 учени се включват в Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии /VEIT/

Созопол

Учени от петнадесет държави ще се включат в Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии /VEIT/, която ще се проведе от 18 до 22 септември в Созопол. Форумът е организиран от Института по електроника, а съорганизатор е Холандският институт за фундаментални изследвания в енергетиката, Айндховен, Холандия. Изданието тази година е посветено на 60-ата годишнина на Института по електроника. Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии е научно мероприятие, което се провежда от 1980 година, като се нарежда сред най- престижните международни научни конференции по темата. Програмата на 23-тото издание включва пет лекции в областта на физиката на тънките слоеве и материали с ралични приложения, както и използваните технологии за тяхното получаване. В рамките на форума ще се проведат и 20 лекции на изтъкнати [...]

Go to Top