Loading...
Българска академия на науките 2018-02-11T13:07:27+00:00
Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого
23.02.2018
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети обновени лаборатории в Института по обща и неорганична химия при БАН
05.02.2018
Българската академия на науките обявява национален конкурс за журналистически материали, отразяващи дейността на Академията
24.01.2018
Ново откритие с участие на български астрономи, публикувано в сп. Nature
19.01.2018
Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС
11.01.2018

Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

петък, 23 февруари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

С изложба „Шевици“ се представя Националният етнографски музей на първия „Салон на музеите“

петък, 23 февруари 2018|Коментарите са изключени за С изложба „Шевици“ се представя Националният етнографски музей на първия „Салон на музеите“

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

петък, 23 февруари 2018|Коментарите са изключени за Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

Музей на БАН участва в първия „Салон на музеите“

четвъртък, 22 февруари 2018|Коментарите са изключени за Музей на БАН участва в първия „Салон на музеите“

Ателиета за ученици и студенти в ИБИР – БАН

четвъртък, 22 февруари 2018|Коментарите са изключени за Ателиета за ученици и студенти в ИБИР – БАН

Обществена дискусия за финансиране на болничната помощ в България

сряда, 21 февруари 2018|Коментарите са изключени за Обществена дискусия за финансиране на болничната помощ в България

Акад. Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие

вторник, 20 февруари 2018|Коментарите са изключени за Акад. Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие

Семинар за докторанти и млади учени “За жените в науката”, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Семинар за докторанти и млади учени “За жените в науката”, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

Проф. Спасова-Дикова участва в международен научен форум в Загреб

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Проф. Спасова-Дикова участва в международен научен форум в Загреб

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

Българската академия на науките обявява национален конкурс за журналистически материали, отразяващи дейността на Академията

сряда, 24 януари 2018|Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява национален конкурс за журналистически материали, отразяващи дейността на Академията

Съобщение на пресцентъра на БАН

сряда, 3 януари 2018|Коментарите са изключени за Съобщение на пресцентъра на БАН

Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

вторник, 2 януари 2018|Коментарите са изключени за Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

Становище за хомеопатията представи Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) в София

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Становище за хомеопатията представи Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) в София

Календар

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска “Харта Еразъм”, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 5 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас