facebook

Статии

2011

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 

Новости 6

В БРОЯ:
Приложение на кинематичната геометрия в синтеза на механизми за мехатронни системи за микротехнологични операции

Новости 8

В БРОЯ:
Синтез на адаптивни контролери, работещи под устойчивост от пълзящ тип

Новости 7

В БРОЯ:
Синтез на адаптивни контролери, работещи под устойчивост от пълзящ тип

Новости 5

В БРОЯ:
Подпомагане на хора с увредено зрение да работят с компютри

Новости 4

В БРОЯ:
Нов вид покритие с наноелементи за реновиране на валове

Новости 3

В БРОЯ:
Нов клинично приложим подход за селективно потискане на автореактивни Б-лимфоцити
Организация на ядрения геном в растителни in vitro системи и влиянието му върху биосинтеза на биологичноактивни вторични метаболити

Новости 2

В БРОЯ:
Промени в раждаемостта в България – поведенчески и ценностни измерения

Новости 1

В БРОЯ:
Проектът „Изграждане и устойчиво развитие на научен потенциал в областта на създаването на нови материали, в това число и на наноматериали“