Знакови личности, свързани с историята на Българската академия на науките, представя изложба с 26 пана на Централната библиотека на БАН (ЦБ – БАН) в галерия на открито „Кристал“. Експозицията „Основатели и учени на Българската академия на науките“ откриха директорът на ЦБ – БАН д-р Силвия Найденова и зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов.

Изложбата показва най-изявените учени, откриватели и изследователи на Академията, каза директорът на ЦБ – БАН д-р Силвия Найденова. Четири пана са посветени на основателите на Българското книжовно дружество Марин Дринов, Васил Д. Стоянов, Васил Друмев и Иван Евстратиев Гешов, както и на следващите няколко председатели на БАН.

Ръководството на БАН продължава мисията на своите предшественици за популяризиране на делото на видните личности, създали Академията и поставили основите на високата наука в България, каза зам.-председателят чл.-кор. Васил Николов.

Експозицията „Основатели и учени на Българската академия на науките“ е по повод 150-годишнината на Академията и може да бъде разгледана до 21 октомври в галерия на открито в градина „Кристал“.