Институтът по обща и неорганична химия на БАН (ИОНХ – БАН) е бенефициент по проект „European Twinning on Materials Chemistry Enabling Clean Technologies“, акроним TwinTeam по договор №Д01-272/02.10.2020. Проектът е за период от две години (2020-2022 г.) и стартира на 02.10.2020 г. Финансирането е по Национална програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката, приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата дава възможност на ИОНХ да изпълни проекта, получил висока оценка на независими експерти на Европейската комисия в конкурс „Туининг“ на Рамкова програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Основната цел на проекта е повишаване на научно-изследователския и технологичен потенциал на учените в ИОНХ в областта на химия на материалите за чисти технологии чрез изграждане на научна мрежа с три водещи научни организации: Имперски колеж в Лондон (Великобритания), Институт за приложни материали – системи за съхранение на енергия към Технологичния институт в Карлсруе (Германия) и Институт по материалознание при Университета на Севиля (Испания). Предвижда се формиране на три научни международни екипа за съвместна работа в областта на материали и тънки филми за опазване на околната среда; материали за съхранение на чиста енергия и керамики/биокерамики и стъкла за по-добър живот. Посредством серия от дейности като провеждане на съвместни изследвания и публикуване на научните резултати в най-реномираните научни списания по материалознание, назначаване на млади изследователи по тематиките, организиране на научни семинари, школи и срещи, осигуряване на мобилност на изследователите в партньорските организации и взаимни стажове за обмен на знания, опит и добри практики ще се установят и развият успешни сътрудничества с партньорските организации. Партньорите имат световна репутация и опит при разработването на нови подходи и методи на синтез, въвеждането на иновативни физикохимични техники за охарактеризиране, моделиране и тестване на  катализатори и адсорбенти, електродни материали за пост-литиево йонни батерии, керамики и стъкла с оптични и луминисцентни свойства и биокерамики с медицинско приложение. Основният резултат от реализирането на проекта е утвърждаването на ИОНХ като иновативно ядро в Националния център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии.  От една страна, това ще осигури устойчивост на резултатите от проекта, а от друга, проектът ще отговори на нуждите на България за подобряване на своя изследователски потенциал до 2030 г. в приоритетна област „Материали за чиста енергия и опазване на околната среда“. Изпълнението на проекта TwinTeam ще допринесе за засилване участието на учените от ИОНХ в бъдещи европейски и международни проекти.