Споразумение за научно и научно-техническо сътрудничество подписаха Българската академия на науките (БАН) и Руската академия на науките (РАН) на церемония днес, която се проведе дистанционно. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и председателят на РАН акад. Александър Сергеев подписаха документа. В рамките на споразумението ще се изготви „Пътна карта“ на съвместните научно-изследователски проекти.

2021 година е обявена за Година на науката и технологиите в Русия, каза при подписването председателят на БАН. Първото споразумение за сътрудничество между БАН и РАН е от 1958 г. с няколко актуализации и след известно прекъсване днес сътрудничеството между двете академии се възобновява. По време на срещата в изказванията си двете страни поставиха акцент върху традиционно добрите взаимоотношения между българските и руските учени. 55 са съвместните проекти в различни научни области и 35 в областта на фундаменталните космически изследвания.

Двете академии ще подкрепят сътрудничеството в областта на фундаменталните изследвания в различни научни области и ще обменят научна и научно-техническа информация. Споразуменето предвижда разработка и реализация на съвместни научни проекти между учените, организиране на научни конференции, както и школи за млади учени. Предстои също да се реализират  съвместни програми за международна академична мобилност.

На днешната дата 7 юли се навършват и 142 години дипломатически отношения между Русия и България. Споразуменито беше подписано в присъствието в БАН на посланика на Русия в Република България  Н. Пр. Елеонора Митрофанова и в РАН на посланика на Република България в Русия Н. Пр. Атанас Кръстин, които приветстваха учените.

На церемонията в БАН присъстваха зам.-председателите чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и проф. Евдокия Пашева, в РАН – зам.-председателят акад. Юрий Балега.