Серия от две пощенски марки и специален пощенски печат на тема „Български учени: – 125 години от рождението на акад. Никола Обрешков и 125 години от рождението на акад. Георги Наджаков“ ще бъдат представени на 16 декември от 11:00 часа в Българската академия на науките / ул. „15 ноември“ №1/. Художник на марките е доц. Стоян Дечев.

На събитието ще присъстват зам.-председателите на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева и чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ Деян Дънешки, директорите на Института по физика на твърдото тяло и Института по математика и информатика проф. Хассан Шамати и проф. Петър Бойваленков

Акад. Наджаков е откривател на фотоелектретното състояние на веществото (1937), което стои в основата на съвременната копирна техника, на запаметяващите устройства, рентгеновите дозиметри, снимките от спътник и безвакуумната телевизионна техника. Неговото откритие е официално признато и регистрирано като научно откритие №1 за България на 12 март 1981 г. Той има значителен принос за развитието на висшето образование и на научната дейност по физика в България.

Акад. Никола Обрешков е учен–математик със световна известност и признание. Научното му наследство  обхваща 250 публикации в наши и чужди научни списания и издания –  в това число учебници и няколко монографии. Сред  научните му интереси са: класическа алгебра, анализ, теория на вероятностите и математическа статистика, интегрална геометрия, топология, механика, уравнения на математическата физика, теория на числата.

Двете пощенски марки ще бъдат пуснати в продажба на 16.12.2021 г., след 12:00 часа в сградата на Централна поща, град София, ул. „Гурко“ № 6.