Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева се срещна с проф. Имбакиху Нямбе, заместник-председател на Замбийската академия на науките. Проф. Нямбе е на посещение в България по повод ХХII конгрес на Карпато-Балканската геологическа асоциация, който ще се проведе от 6 до 11 септември в Пловдив.

Чл.-кор. Пашева представи опита на Българската академия на науките в областта на международното сътрудничество и основните моменти от историята на най-старата институция в съвременна България. Обсъдени бяха възможностите български учени да се включат в научни мероприятия в Замбия.

В срещата участваха акад. Иван Загорчев и проф. Ирена Пейчева, представител на организационния комитет на Карпато-Балканската геологическа асоциация 2022.