Успешно приключи ученическата практика, организирана от Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към Българската академия на науките, в която участваха ученици от St. George International School & Preschool в София. Трима възпитаници на училището от 10 и 11 клас се включиха в практиката, за да обогатят своите знания в областта на неорганичната, експерименталната и теоретичната химия. Практиката се проведе в три от лабораториите на Института – „Високотемпературни оксидни материали“, „Реактивност на твърди повърхности“ и „Теоретична и изчислителна химия“. Учениците се запознаха със следните научни направления:

  • Основни методи за получаване на функционални материали, по-специално механохимично активиран синтез – презентация и упражнения.
  • Химична еволюция, произход на живота и пребиотична химия. Моделиране на механизма на реакции. Екстракция на ДНК от ягоди – презентация и упражнения.
  • Съвременни методи за теоретично моделиране на молекули и кристални материали – собствено и студено светене – презентация и упражнения.

По време на практиката бяха проведени и научни изследвания в реални лабораторни условия. Чрез лекционните и практическите занимания учениците получиха директен достъп до ИОНХ, запознаха се с реалните условия на работа и влязоха в директен контакт с представители на научната общност.