Работна среща-дискусия, посветена на възможностите за по-активно включване на карста в българското образование, се проведе в НИГГГ – БАН на 23 и 24 юни 2018 г. Тя е организирана от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ – БАН в рамките на общоакадемичния образователен проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (2017-2018, № ДСД-2/05.04.2017 г.). В срещата взеха учители от София, Бургас, Велико Търново, Добрич, Ракитово, Червен бряг, както и ученици от Враца и представители на Националния природонаучен музей – БАН, РИМ – Враца, Българско пещерно дружество и др. Емоционално приветствие към участниците поднесе проф. д-р Димитрина Михова от Университета Ямагучи, Япония. Затрогващо беше и поздравителното писмо от видния троянски учител Тодор Гладков, основател на Пътуващите училища в България.

В програмата на работната среща акцент имаше специализираната образователна стратегия ProKARSTerraEdu и нейните инициативи (www.prokarstterra.bas.bg), представени в презентациите на Петър Стефанов и доц. д-р Диляна Стефанова от НИГГГ – БАН. Тази стратегия е разработена от Експерименталната лаборатория по карстология в международно сътрудничество и интегрира научната концепция за карстовите геосистеми с програмата Учене през целия живот. Особен интерес предизвикаха впечатляващите експериментални резултати от Пътуващото училище за карста – иновативна форма за въвеждане на изследователското теренно обучение в образованието. Друга успешно развиваща се международна инициатива – конкурсът „Карст под защита – дар за поколенията”, беше представена с наградени творби, изложени в специално подготвената за работната среща експозиция.

Оживена дискусия се разви по предложената и предизвикала ентусиазъм нова оригинална инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология: международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” (планирано за 2019 г. в България). Сформира се организационен комитет, който насрочи първото си заседание на 7 юли 2018 г. в НИГГГ-БАН.

Изказванията на участниците и последвалите дискусии доказаха, че се възприема предложената чрез стратегията ProKARSTerraEdu идея за карста  като уникална природна лаборатория. На базата на направените становища и предложения от участниците, се подготви заключителна резолюция, която ще бъде внесена официално в МОН.  Тя обосновава необходимостта за по-активно включване на карста в иновациите в съвременното българско образование.