Нови разработки и подходи към ядрено горивния цикъл бяха представени на Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР. Събитието, организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, съвместно с Международната агенция за атомна енергия, се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър и бе осъществено с подкрепата от руската компания ТВЕЛ и АЕЦ Козлодуй ЕАД.

Бяха дискутирани въпроси, свързани с еволюцията в производството на различните поколения ядрено гориво, увеличаване на ефективността и безопасността при неговата експлоатация чрез усъвършенстване и подобряване на характеристики му. Наред с научните изследвания бяха представени и резултати за поведението на ядреното гориво, получени от екплоатационен опит в атомните централи. Акценти на конференцията бяха опазването на околната среда и икономическата ефективност на ядрената енергетика, със запазване нивото на нейната безопасност в съответствие с международните стандарти.

В международната конференция участваха учени и експерти от България, Русия, Армения, Аржентина, Украйна, Тайван, Германия, САЩ, Унгария, Швеция, Финландия, Чехия, Индия, Южна Корея и други. Сред тях имаше представители на научни институти, оператори на ядрени енергийни мощности, компании развиващи дейност в ядрената област, включително производители на ядрено гориво, регулаторни органи и международни организации, отговорни за развитието и безопасността на ядрените технологии и съоръжения. Основното послание на участниците в конференцията беше, че експертите по ВВЕР ядрено гориво ще са необходими и през 21 век, тъй като експлоатационният срок на съвременните ректори достига сто години.