Юбилейна научна сесия, посветена на 100 годишнината от рождението на акад. Милко Борисов, се проведе онлайн на 18 октомври 2021 г. Организатори са Институтът по физика на твърдото тяло към БАН (ИФТТ – БАН) и Съюзът на физиците в България.

Форумът бе открит от директора на ИФТТ проф. Хассан Шамати. Спомени за преподавателя, учителя и организатора разказаха проф. Иван Лалов, чл.-кор. Лозан Спасов и акад. Никола Съботинов.

За проф. Лалов акад. Милко Борисов е създател на катедрата „Физика на твърдото тяло“ във Физическия факултет към Софийския университет, в която се подготвят  бъдещите изследователи за нуждите на ИФТТ. Той е  един от най-големите радетели на инженерната физика, който се стреми към създаването на специалисти, необходими за атомната енергетика и квантова електроника в България. Автор е на редица учебници и помагала за студенти – физици, и за средното училище. Инициатор е в учебната програма да навлезе съвременната физика и съвременното схващане за преподаването на физиката. Организатор е на Международната школа по физика на кондензираната материя, която се провежда и до днес.

За чл.-кор. Лозан Спасов акад. Милко Борисов поставя началото на  изследванията по физика на повърхнинните акустични вълни и тяхното използване в акустоелектронните прибори. Той създава обща програма за обучение и организира вечерен  курс за следдипломна квалификация „Физика на акустичните вълни“ за специалисти от промишлеността. Последните 20 години от живота си отдава на изграждането и развитието на лабораторията „Акустоелектроника“ в ИФТТ.

За акад. Никола Съботинов той е дългогодишният директор на Института по физика на твърдото тяло, който подкрепя учените, за да могат да реализират своите научни идеи и да защитят интелектуалната си собственост.