Европейска федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA: https://allea.org/wp-content/uploads/2022/02/ALLEA-Statement-Ukraine.pdf

Международен научен съвет – International Science Council: https://council.science/current/news/isc-statement-ukraine/

Science Europe: https://www.scienceeurope.org/news/support-statement-ukraine/

Union Académique Internationale: http://www.unionacademique.org/en/news/24/statement-of-the-uai-on-the-invasion-of-ukraine?from=home