На 10 юни 2022 г. в гр. Монтана се проведе научна конференция „Българският Северозапад: минало и съвременност“, която предизвика сериозен интерес сред местната общественост. Тя беше организирана от филиала на Института за балканистика с Център по тракология и Регионалния център при БАН в град Монтана, съвместно с Община Монтана, Регионален исторически музей и Държавeн Архив – Монтана. Важният регионален форум беше проведен под ръководството на  чл.-кор. проф. дин Александър Костов – директор на филиала на ИБЦТ в Монтана.

Участниците в конференцията бяха поздравени от г-н Златко Живков – кмет на Община Монтана и доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на Република България и член на Съвета на настоятелите на БАН. Приветствия поднесоха проф. д-р Митко Димитров – главен координатор на НАМ към БАН и г-н Валери Георгиев – координатор на Регионалния академичен център в Монтана. При откриването й доклад изнесе акад. Ячко Иванов.

В конференцията с доклади взеха участие 27 изследователи от БАН, а също  и от архиви, музеи  и други институции от Северозападна България – Монтана, Видин, Враца и Лом.  Научният форум  беше посветен на 50-годишнината от създаването на Института по тракология при БАН и по този повод в Монтана беше открита изложба, която беше представена от доц. д-р Иво Топалилов и. д. ръководител на Центъра по тракология.