Регионалният академичен център на БАН – Бургас (РАЦ-Бургас) беше съорганизатор на национален форум „Акве калиде“ в цифровия свят“, който се проведе в дните 8-11 юни в Регионалната библиотека „П.К. Яворов“, гр. Бургас.

Специалисти от Института по математика и информатика на БАН, РАЦ-Бургас, Регионален исторически музей – Бургас (РИМ – Бургас) и Регионална библиотека “П.К. Яворов” – Бургас работят заедно по проблемите на дигитализацията на културното наследство от 8 години.

Проф. Десислава Панева-Маринова, проф. Радослав Павлов, доц. Детелин Лучев и гл. ас. Максим Гойнов от ИМИ -БАН показаха демо версия на познавателната онлайн игра “Аква Калиде” и 3D виртуални изложбени зали с колекциите на Регионалния исторически музей-Бургас.

Интересът на публиката беше привлечен от постигнатите резултати в изпълнение на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (ННП КИННПОР). Екипът е разработил интерактивни сериозни образователни игри с цифровизирани автентични артефакти, сред които и виртуална енциклопедия на българската иконография, 3D музейна експозиция на артефакти от етнографската колекция на Регионален исторически музей – Бургас​ и др.

Учените от ИМИ –БАН продължават да работят за разширяване на достъпа до културни активи чрез цифрови и авангардни технологии и инструменти, успоредно или като алтернатива на физическия достъп до културното наследство и националната памет.

Ръководителят на Регионален академичен център на БАН – Бургас и председател на Общински съвет – Бургас – проф. д-р Севдалина Турманова – приветства участниците и благодари за съвместната ползотворна работа с Института по математика и информатика на БАН по цифровото представяне и опазване на културното наследство в Бургаския регион.

Виртуалните експозиции на РИМ Бургас и познавателната игра „Аква Калиде“ са достъпни на следните линкове:

https://demo.bg73.net/3d/museum-room1.mp4

https://demo.bg73.net/3d/museum-room2.mp4

https://demo.bg73.net/3d/aquae-calidae.mp4

Виртуален музей – зала 1:

https://demo.bg73.net/3d/museum.html?room=a5

Виртуален музей – зала2:

https://demo.bg73.net/3d/museum.html?room=a6

Познавателна игра „Аква Калиде“:

https://demo.bg73.net/3d/aquae-calidae.html