Международна научна конференция MetMat2022, посветена на методи и материали за чисти технологии, се провежда от 07 до 10 септември в гр. Сандански. Научният форум е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН, който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите. Обучителният семинар MetMat2022 се реализира в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ-БАН. Форумът се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн и на него се събраха около 85 учени, които представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали от ново поколение в три основни направления– А: Материали и тънки филми за защита на околната среда, В: Материали за съхранение на чиста енергия и С: Керамика/биокерамика и стъкла за по-добър живот (с приложения в оптиката, молекулната електроника и медицината). В семинара участваха чуждестранни учени от трите партньорски организации по проекта TwinTeam, които са водещи в областта на иновативните материали: Имперски колеж в Лондон (Великобритания), Институт за приложни материали – системи за съхранение на енергия към Технологичния институт в Карлсруе (Германия) и Институт по материалознание при Университета на Севиля (Испания). На форума присъстваха и учени, докторанти и студенти от ИОНХ-БАН, ФХФ-СУ и химически институти на БАН.

Форумът бе открит от проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН), която представи изпълнените дейности по проекта досега и научната програма, включваща пет заседания с 9 пленарни лекции и две лекции на фирмите Zeiss Aquachim и BioLogic (France)BioLogic (France) & ELTA 90. Проведени бяха две постерни сесии, на които бяха представени общо 40 постера. MetMat2022 завърши с отличаване на най-добър постер и пожелания за нови срещи. Програмата на семинара, както и резюметата на докладите и постерните съобщения са достъпни на електронния сайт http://twinteam.igic.bas.bg/metmat/