Делегация от турския университет Чанкири Каратекин, водена от ректора проф.  Харун Чифчи, посети лабораториите на Института по електроника на БАН и се запозна с последните научни постижения на българските изследователи. Директорът доц. Татяна Куцарова представи дейността и ръководителите на научни екипи в Института. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в областта на новите материали и покрития, методи и технологии в областта на материалознанието, електроннолъчевите технологии, дистанционното сондиране на атмосферата и нелинейната оптика, с приложение в индустрията, биомедицината и околната среда, по които работят учените от Института по електроника. 

Общо пет патента и полезни модели са поддържани от ИЕ през изминалата година, а други 7 са в процес на регистрация. В Института по електроника се обучават докторанти по пет докторски програми, а интерес за участие проявяват млади учени и от други държави.

Научният секретар на БАН в направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ проф. Севдалина Димитрова представи дейността на научните звена в Академията и възможностите за прием и обучение на пост-докторанти от Турция.

Университетът Чанкири Каратекин обучава 22 хиляди студенти, като от тях 4 хиляди са млади хора от различни държави в Европа и от Съединените американски щати.

Доц. Татяна Куцарова връчи на проф. Чифчи плакет на Института по електроника.