На 21 септември Общинска библиотека „Искра“ съвместно с Регионален академичен център – Казанлък откриха документалната изложба „Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще”.

Откриването осъществиха Теодора Георгиева – директор на библиотеката и инж. Владимир Чучумишев – координатор на РАЦ-а в присъствието на докторанта от ИМИ-БАН Весела Василева, директора на ИМ „Искра“ д-р Момчил Маринов, ученици от ПГ „Иван Хаджиенов“, граждани.

Експозицията, включваща 56 фотографии в две части, е съвместна инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФФ, ИМИ-БАН и ИЕФЕМ БАН.

По-голямата част от експонатите отразяват моменти от фолклорните фестивали и шампионати, провеждани в България под егидата на ЕАФФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Във фокуса са певци, танцьори и музиканти от България, Русия, Хърватия, Молдова, Латвия, Полша, Грузия, Индонезия, Монголия, Иран, Южна Корея и др.

Втората част включва фотоснимки с резултати от четирите подпроекта на Националната програма FOLKKNOW с изпълнители ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, ВТУ. Главна цел на програмата е разработването на методики за анотиране, дигитализиране, архивиране и представяне на българското фолклорно наследство и фолклорния фонд на ИЕФЕМ-БАН.

Посетителите на изложбата ще имат възможност да се докоснат до нежната магия, но и огнената страст на най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений и да се срещнат „очи в очи” с наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни традиции. Изложбата илюстрира многообразието на българския и световен фолклор, чиято съзидателна сила е в споделеното познание между различните поколения и отделните етноси.
Експозицията може да се посети до 25.10.2022 година.