Европейската комисия отличи проекта COUNTERFOG с наградата 2022 Security Innovation Award. В международния интердисциплинарен проект участват 30 учени от Българската академия на науките. Наградата на ЕС се присъжда за научно-изследователски проект в областта на технологиите за сигурност.

Целта на проект COUNTERFOG е създаване на системи за защита на публични обекти при терористични атаки с оръжия за масово поразяване, военни действия, промишлени аварии, бедствия и др. Проектът се изпълнява от консорциум от 10 европейски институции. Ръководител на българския екип е доц. Огнян Иванов. Проектът се изпълнява в БАН от Института по физика на твърдото тяло и GIS – TRANSFER CENTER. Екипът от Академията е разработил уреди за управление на  системите за генерация на мъгли.

Информация за проекта на: https://counterfog.com/