Деница Николова от Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е носителка на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г. На официална церемония на 1 март в залата на Федерацията на научно-техническите дружества отличието беше връчено от учредителя на наградата, проф. Иван Шопов и от председателя на Съюза на химиците проф. Венко Вешков. Научните изследвания на докторант Деница Николова са посветени на разработването на полимерни носители на биологично активни вещества с потенциално приложение в офталмологията. От нови полимерни материали са изработени меки контактни лещи, съдържащи подходящи лекарствени вещества, които постепенно се освобождават и навлизат в окото. Постигнатите резултати са от значение за развитието на една изключително перспективна област в медицината, и са отразени в 2 научни публикации в международните списания “ Polymer International ” и “ Gels ”.

В конкурса участваха още младите учени:

Селин Кючук – химик към Институт по Полимери при Българска академия на науките с две публикации относно получаването на нановлакнести композити чрез електроовлакняване на двукомпонентни и трикомпонентни смесени разтвори от поли(етиленов оксид), поли(L-лактид) и пчелен восък в списанията „Macromolecular Bioscience“ и „Polymers“, и Ерик Димитров –химик в Институт по полимери към Българска академия на науките с две статии в „Nanomaterials“ и „Nanoscale Advancesописващи получаването на липозомни сферични нуклеинови киселини.