Проф.Венко Бешков получи голямата награда за най-добър иновативен проект в конкурса на БТПП

Церемония по награждаването на победителите в два конкурса – за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г. на Съвета по иновации се проведе на 15 май в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

В конкурса тази година бяха представени изключително качествени и с висока научна и приложна стойност проекти в двете категории и 10-членната комисия, с председател акад. Никола Съботинов, бе затруднена при определянето на наградените участници – критериите за оценка. Церемонията по награждаването откри Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. Участниците и гостите приветства зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

В категория  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ с плакет на БТПП и почетна грамота на първо място бе награден колектив от Института по инженерна химия на БАН с ръководител проф. Венко Бешков, както и Владислав Христов. Уникалният и изключително перспективен проект на двамата е с наименование: Директно добиване на енергия от сероводорода в черноморските води в сулфидна горивна клетка.

Проектът е насочен към две цели: първо, подобряване на екологичната обстановка в Черно море и второ, да се произвежда енергия, свободна от въглеродни емисии. То се основава на възможността да се получава енергия от сероводород в черноморските води.

Предлаганата технология включва изпомпване на морска вода от подходяща дълбочина, обогатяване до достигане на подходяща концентрация и подаване в батерия от сулфидни горивни клетки, където се генерира електродвижеща сила. Генерираното постоянно електрическо напрежение може да се използва направо за получаване на водород чрез електролиза или след преобразуване да се подаде в електроразпределителната мрежа.

В рамките на събитието се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателства пред държавната администрация за развитието на иновациите и технологиите у нас при програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“. Форумът се организира със съдействието на Българската банка за развитие и по инициатива на Съвета по иновации при БТПП.

Повече информация можете да намерите на https://www.bcci.bg/news/16095

снимки: БТПП